Debattinnlegg:

Regjeringens passkutt er uakseptabelt

Sps Jenny Klinge: - Det er all grunn til å være skeptisk til det regjeringen legger opp til.

PASSET PÅSKREVET: Jenny Klinge  

meninger

Mange vil få mye lengre reisevei for å skaffe seg pass dersom regjeringen får det som den vil. Regjeringen har lenge varslet en sak om passtilbudet til Stortinget, men det var først den 15. mai gjennom framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett regjeringen la fram opplysninger om hvor mange lensmannskontor som skal få beholde passtjenesten og hvor mye det totale prosjektet med å endre passutstedelsen skal koste.

I og med at dette er rett før sommeren, kommer ikke Stortinget til å få behandlet dette temaet skikkelig. Det er synd, fordi det er all grunn til å være kritisk til det regjeringen legger opp til, og kostnadssprekken er dessuten stor.

Stikk i strid

Det er for det første ille at mange nordmenn kommer til å få mye lengre avstand til nærmeste passkontor. Cirka 60 lensmannskontor rundt om i landet vil miste passtilbudet. Dette er stikk i strid med hva Senterpartiet har gått inn for. Vi mener alle lensmannskontor som utsteder pass i dag skal få fortsette med dette. Men i tillegg er det ille at regjeringen nå helt klart peker på at kostnadssprekken til pass- og id-prosjektet skal dekkes av de ordinære budsjettene til politiet.

Dette kan ikke bety noe annet enn at de har tenkt å la det gå ut over midlene til politistillinger og investeringer i politidistriktene og ellers i etaten. Det er snakk om langt over en dobling i totalkostnad, fra 218 millioner som estimert tidligere, til den nye summen som nå er hele 596 millioner kroner fram til år 2020.


Wara vil endre passloven for å hindre at overgrepsdømte forlater Norge

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) vil endre passloven slik at personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, ikke kan forlate landet. 


Ikke en gang denne nye summen er garantert, det er bare 85 prosent sannsynlighet for at estimatet holder. Mener justisministeren virkelig at politidistriktene skal straffes for budsjettoverskridelsene på dette prosjektet? Dette må jo regjeringen og vekslende justisministre ha hatt kjennskap til månedsvis.

Lengre reisevei

Økte avstander og lengre reisevei for mange som skal skaffe seg pass betyr økte kostnader for både privatpersoner (barnefamilier spesielt) og næringsliv.  Vi i Senterpartiet mener det er helt feil om innbyggerne skal måtte ta kostnaden og ulempene når regjeringen stadig vil sentralisere viktig tjenestetilbud, som passutstedelse jo er.

Nå klarer ikke regjeringen en gang å presentere en liste over de lensmannskontorene som står i fare for å miste passtjenesten. Når jeg har spurt statsråden direkte, har jeg fått beskjed om å vente på revidert nasjonalbudsjett.


Skjervøy-ordføreren om politireformen:

– Man føler seg litt lurt

Politikontoret på Skjervøy er vedtatt opprettholdt, men likevel mister kontoret funksjoner. Det har ordfører Ørjan Albrigtsen tungt for å svelge.

Når revidert nasjonalbudsjett har kommet, står det ikke noe som helst om hvilke konkrete lensmannskontor og politistasjoner som regjeringen vurderer å fjerne passutstedelsen fra. Vi krever svar både på dette og på hvorfor Stortinget ikke tidligere har fått informasjon om den enorme budsjettsprekken på pass- og id-prosjektet i politiet. Ikke minst forventer vi at justisministeren finner en bedre måte å dekke overskridelsen på enn at det går utover tjenestetilbudet i politidistriktene.