MENINGER:

Ja, vi ser. Men vi kan ikke bare drømme!

Hilde Johnsen, styreleder i Visit Lyngenfjord, svarer Anne Marie Kristensen i dette debattinnlegget.

Illustrasjonsfoto. 

Hilde Johnsen, styreleder i Visit Lyngenfjord.  Foto: Jan R. Olsen

meninger

Takk til Anne Marie Kristensen som påpeker den utviklinga som skjer og som stiller oss viktige spørsmål. Hva kan vi svare?

Vi er klar over at det skjer en rivende utvikling over grensa, og samarbeid er absolutt på gang. Visit Lyngenfjord arrangerte i fjor workshop "Finland meets Lyngenfjord" der finske operatører og regionale aktører fikk et felles møtepunkt og hadde visningsturer rundt fjorden. Reiselivssjef Georg Sichelschmidt er særdeles opptatt av å videreutvikle samarbeidet. Han ser potensialet og utviklingsmulighetene, og arbeider med plan for å ta arbeidet videre. Stadig flere næringsaktører har samarbeid med Finland, som blant annet nevnt i artikkelen. Disse bedriftene sier det samme som Kristensen; "er dere KLAR over hva som holder på å skje over grensa"?

Lyngenfjordregionen har de siste årene hatt ei veldig positiv utvikling som reisemål; nye aktører som satser, omstilling av eksisterende bedrifter, nye produkter og felles arbeid med markedsføring, pakketering og salg gjennom Visit Lyngenfjord. Det gir resultater. Omsetninga øker og næringa vokser. Vi er helt klart på god vei. Og også i vår region ser vi at det kommer ressurssterke unge folk utenfra som vil bo her og etablerer virksomhet, og som er viktige bidragsytere til vekst og kompetanse i næringa.

Men det brukes bare langt, langt, langt mindre ressurser i form av overordna strategier og penger til investeringer og utvikling på norsk side. Selv om vi kanskje ikke skal ha mål om å ta imot det største volumet, trengs det ressurser for å utvikle et reisemål der naturen er viktigste ressurs. Den må vedlikeholdes og ivaretas, den er vår viktigste "reason to go" og arena for opplevelsene. Her fins det ikke midler.

To ansatte i Visit Lyngenfjord har gjort en formidabel jobb med utrolige resultater i løpet av få år. På helt marginale budsjetter hvor altfor mye ressurser, som man ikke har, må brukes på å berge neste års finansiering. På tross av det oppnådde Visit Lyngenfjord at regionen fikk merket som bærekraftig reisemål i 2017, som den første i nord. Det er også et stort lyspunkt at samarbeidsområdet utvides og at selskapet er på vei til å få sterkere muskler til utviklingsarbeid og salg. Det går fremover.

Det er de private investeringene, der den ene perlen etter den andre på overnatting og opplevelse etableres som særlig trekker oss opp og frem. Ingen nevnt, ingen glemt. Aurora Spirit i Lyngen produserer verdens beste gin. Ikke størst, men best.    

Lyngsalpene, Lyngenfjorden og grenselandet øst for Lyngen ER det mest spennende opplevelsesområdet i nord. Enten gjesten lander i Nord-Finland eller i Tromsø. Sist nevnte forøvrig Norges raskest voksende vinterdestinasjon.

Vi ser at reiselivsnæringene sannsynligvis er vår største mulighet for næringsutvikling. Samtidig er det næringer som gir positiv utvikling i lokalsamfunnene. Vi ser også at det går fort og at det er nå det skjer. Kristensen har helt rett.

Allikevel: Stortingsmelding nr 19 om reiselivet som kom i 2017 nevnte ikke utviklinga i nord eller den spesielle veksten innenfor vinterturismen i nord. Det er ingen nasjonal strategi for å ta spesielle grep der man ser ei rivende utvikling i en region som virkelig trenger det.

Meldinga viste til at strategi for reiselivsnæringene heller burde være en oppgave for de nye regionene. Da må vi nok vente, her i nord. 

Mens vi venter får vi bare fortsette med å gjøre det sjøl og å støtte de som gjør det.  Og til våre politikere: Dere må sette agendaen og prioritere næringa, rope høyere og oppover, lag tydelige strategier og skaff ressurser til å gjennomføre dem. For næringa og på vegne av hele regionen. Det er ikke noe å vente på.