MENINGER:

Suveren kommune

Jeg kan ikke la være å forundre meg over at jeg bor i en kommune som på en måte er et rekordsted i landet vårt.
meninger

Jeg kan ikke la være å forundre meg over at jeg bor i en kommune som på en måte er et rekordsted i landet vårt. Å være fylkets største kommune i areal er i seg selv ikke så oppsiktvekkende, men vi er velsignet med en variert natur. Fjell, daler og ei elv med sitt elvebåtmiljø, og fiskerike sund og fjorder og alt til sammen spesielt.

Men det som gjør Nordreisa mest unik, er at det neppe finnes noen kommune i Norge med 5.000 innbyggere som er så velutstyrt med underbringelse for innbyggerne. En betingelse for en levedyktig landkommune, er å ha et senter som oppfyller innbyggernes behov for varer og andre nødvendigheter. Storslett/Sørkjosen er et slikt senter. Vi har fire dagligvarekjeder og et utall andre butikker, overnattingssteder, kafeer og andre tilbud som det er klasse over. Vi er også heldige å ha spesialtilbud som trekker folk til vårt kommunesenter.

Man må bare bli imponert over den fantasi og tiltakslyst som ligger bak alle etableringene. Jeg tør nevne at spesielt damene utmerker seg i så måte. Om Nordreisa gjør det vanskelig for resten av Nord-Troms med alle sine tilbud, er tross alt bedre enn at alle oss skal være avhengig av Tromsø og Alta. På idretts- og kultursektoren for øvrig er vi også med, takket være frivillig innsats og et kulturhus som egner seg for mangeartede virksomheter. Utfordringen framover er å beholde, og aller helst øke folketallet. Våre folkevalgte og kommunens administrasjon bør ha dette som en prioritet målsetting.