– En skole tilpasset barna

Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix 

meninger

Det bør ikke være slik at elever er prisgitt hvilken kommune de bor i, hvilken skole de går på eller hvilken klasse de havner i. Derfor er det viktig for Høyre å videreføre satsingen på kunnskap og mestring i skolen. Derfor satser vi på lærernes kompetanse.


Hver elev må bli sett og løftet fram, uavhengig av bakgrunn og utgangspunkt. Et miljø der elever kan blomstre, være seg selv og glede seg til å gå på skolen, er noe jeg ønsker hver eneste elev. Skolen må være et trygt sted å være for alle. Elever i trygge omgivelser vil lære mer, gi mer av seg selv og lettere dele med andre. Den målrettede satsingen på skole og utdanning de siste årene viser at elevene er mer til stede på skolen, lærer mer, flere fullfører, karakterene går opp, og mobbingen går noe ned. For Høyre er det derfor viktig at satsing på skole, utdanning og tiltak mot mobbing hele tiden utvikles. Derfor er også skole og utdanning en av våre kjernesaker.


Første skoledag og skolestart er en viktig opplevelse for alle barn. Noe vi alle ønsker å innfri er forventningene om et best mulig møtet med skolen, og starten på skolelivet. Vi vet at elever som er 5–6 år har forskjellig utgangspunkt for det å begynne på skolen. Derfor vil regjeringspartiene se på mulighetene til å gjøre skolestarten mer fleksibel.


Vi vet også at mange som begynner på skolen har mye rastløshet i kroppen og at det ikke er enkelt for alle å sitte rolig i klassen en hel skoledag. Vi vet at fysisk aktivitet er bra – og at det kan både stimulere og sosialisere. Jeg har lært i Forsvaret at fysisk styrke og psykisk helse henger sammen. Jeg synes derfor det er spennende med regjeringens satsing på daglig fysisk aktivitet i skolen, der man kobler undervisning og fysisk aktivitet. Denne typen kreativ satsing ønsker jeg velkommen, og håper satsingen kan bidra til økt lærelyst og riste litt løs i rastløsheten både for elever og lærere.