Nødvendig vakthund

LOs sommerpatrulje er en viktig nødvendighet - desverre, mener FiN på lederplass.

Det er viktig at ungdom tas imot på en god måte.

meninger

Da LO startet sine sommerpatruljer midt på 1980-tallet ble det avdekket brudd på arbeidsmiljøloven i rundt halvparten av bedriftene som ble besøkt. Patruljevirksomheten retter seg primært mot ungdom i sommerjobb, og årets ”fangst” ble regelbrudd i nær 40 prosent av 4788 bedrifter langs patruljenes landsomfattende reiserute.