Nord-Troms skal være et godt sted å leve og et godt sted å besøke – også i fremtiden

Vi må ta vare på den naturen som faktisk tiltrekker seg besøkende fra nær og fjern, skriver Hilde Nyvoll, ordførerkandidat Nordreisa Arbeiderparti, i dette innlegget.

MENINGER: Hilde Nyvoll, ordførerkandidat Nordreisa Arbeiderparti (innfelt).   Foto: Privat/ Rakel L. Heggelund

meninger

Nord-Troms får besøk fra hele verden som vil oppleve vår natur. Dette gir vekst i turistnæringen, men også noen utfordringer – hvis vi ikke gjør noe. Vi må raskt få på plass en turistplan på nasjonalt nivå som gir grunnlag for regionale og lokale tiltak som håndterer turismestrømmen og sikrer gode opplevelser for både innbyggere og besøkende. Fra januar til juli var det 1.757.215 overnattinger i nord, noe som er en betydelig økning med hele 62.478 flere enn i fjor. Bare i juni i år var det 534.332 overnattinger hos nordnorske bedrifter i følge pressemelding fra Reiseliv i Nord den 06.08. Dette utgjør en økning på fire prosentpoeng i nord, mens hele Norge hadde en økning på to prosentpoeng. Det er altså i Nord-Norge at økningen på turisme er størst.


Antall Airbnb-døgn øker stadig: – Det utgjør nå en reel trussel mot hotellmarkedet

NHO-sjef Kristin Krohn Devold mener myndighetene nå må ta grep.


Turisme har i mange år vært et satsingsområde i hele landet og reiselivsnæringa er i sterk vekst sommer som vinter. Vi må sørge for at turismen skaper arbeidsplasser over hele landet gjennom alle sesonger. Dette er en av næringene vi skal leve av i framtida. Vi må sørge for at turismen vår er bærekraftig og unngår de negative sidene som forsøpling, forurensing og slitasje på naturperler. Vi må ta vare på den naturen som faktisk tiltrekker seg besøkende fra nær og fjern. Turismen må styres – hvis ikke vil det kunne bli problemer for lokalsamfunnene og også turistnæringen selv. Men fordi vi mangler en nasjonal overordnet plan, så utvikler næringen seg stykkevis-og-delt og ofte uten definert ansvar for å ha nok parkering, toalettfasiliteter, tilrettelagte turstier og annen infrastruktur som turistene bruker.


Flere turister velger Nord-Norge

På ett år har de tre nordligste fylkene opplevd en vekst i utenlandske overnattinger på 11 prosent i vintersesongen.

 

Norges nasjonalparker har innarbeidet gode systemer for besøksforvaltning i form av formidling og tilrettelegging. Men utenfor verneområder finnes det som oftest ingen overordnede strategier for besøksforvaltning. Det gjøres forskjellige tiltak ganske vilkårlig av fylkeskommune, regionråd, kommune, Statskog, andre grunneiere og selvfølgelig reiselivsbedriftene selv. Når det dukker opp akutte behov ser det faktisk ut til at «byrden» faller på grendelag og private som må ta ansvar når det hoper seg opp med drit. Det er helt umulig å vite hvem som formelt har ansvar når det oppstår utfordringer, som f.eks. behov for toalett i Bilto, og det blir lett grobunn for skittkasting i sosiale medier. Dette må vi få en avklaring på gjennom nasjonal turistpolitikk og tydelig definering av forvaltningsansvar. Norge som reiselivsnasjon kan ikke være bekjent av at frivillige skal bære infrastrukturen som reiselivet skal utvikles på.


NHO Reiseliv vil ha begrensninger i cruisetrafikken

Masseturisme med cruiseskip vil svekke Norges omdømme, mener NHO Reiseliv. – Det må settes et tak, sier direktør Kristin Krohn Devold til TV 2.

 

Fokuset hittil har vært vekst og atter vekst. Tiden er moden for å se på løsninger for hvordan man skal takle og styre tilstrømningen av turister. Vi må jobbe målrettet mot lokalsamfunn og reisemål slik at lokalbefolkningen og besøkende kan utnytte det beste av hverandres synergier. Da blir det bra for alle. Nord-Troms -et godt sted å leve, et godt sted å besøke - også i fremtiden.


De fleste bobileierene bor i distriktene

Det blir stadig flere bobiler her til lands, og i løpet av ti år er antallet doblet. Men det er store variasjoner i andelen som eier bobiler mellom landsdelene.