MENINGER:

Å tenke det, ønske det, ville det – men gjøre det

Like etter valgnatta sa Jonas Gahr Støre til NRK at Nord-Norge hadde talt, og at meldinga var mottatt. Det var nærliggende å tro at han sikta til det entydige og sterke kravet om bygging av Nord-Norgebanen, kravet som hadde eksplodert i løpet av sommeren.

Illuasjonsbilde.  Foto: Stian Jakobsen

meninger

Like etter valgnatta sa Jonas Gahr Støre til NRK at Nord-Norge hadde talt, og at meldinga var mottatt. Det var nærliggende å tro at han sikta til det entydige og sterke kravet om bygging av Nord-Norgebanen, kravet som hadde eksplodert i løpet av sommeren. Men allerede 11. september kunne vi lese i avisa Nordlys om hans fempunktsplan for hvordan Ap skal gjenreise seg i de tre nordligste fylkene:

  • Fiskeripolitikk.
  • Forsvarspolitikk.
  • Desentralisert kunnskapsplan for å sikre høgere utdanning for alle.
  • Nye arbeidsplasser basert på naturressursene i nord.
  • Infrastruktur der førsteprioriteringa er utbedring av veinettet.

Nødvendig alt sammen, og det skulle bare mangle. Men hvor blei det av Nord-Norgebanen – den utløsende faktoren for at denne fempunktsplanen skal lykkes? Rett nok har disse punktene vært tema i valgkampen, men det som virkelig har fått opp temperaturen i kommentarer, kronikker og leserinnlegg har vært kravet om Nord-Norgebanen.

  • Folk flest forstår at  god fiskeripolitikk vil halte uten miljøvennlig og sikker transport av godene.
  • Folk flest skjønner at landverts og trygg forsyningssikkerhet gjennom eget land er nødvendig i både krise- og fredstid.
  • Folk flest veit at høgt utdanna ungdom gjerne flytter dit hvor kommunikasjonene er både lettvinte og miljøvennlige.
  • Folk flest ser at nye virksomheter alltid blomstrer der jernbanen er ei hovedpulsåre gjennom en region.
  • Folk flest har erfart at veinettet aldri blir bra uten at jernbanen overtar for trailertransport.

Derfor stiller 80% av folk i nord seg bak kravet om Nord-Norgebanen.

Kort sagt er jernbanen grunnmuren i moderne samfunnsutvikling. Eller sagt med Håvard Rem i si bok Togreiser (2009): “Lakmustesten på om et land eller en sivilisasjon funker, er denne: GÅR TOGENE?”

Dette trodde vi  Støre hadde forstått da han 14 dager før valget – på overtid riktignok – ville lytte til Nord-Norge, og ville åpne for jernbane i nord (iflg. Nordlys og Fremover). Men to dager etter valget er Nord-Norgebanen fjernet fra agendaen.

Tror Støre at vi lider av kollektiv svekket hukommelse?

Vil Støre egentlig snøre av heile Nord-Norge?

Eller er hensikten å nærme seg sperregrensen for sitt eget parti?

Om svaret skulle være et klart NEI på disse spørsmålene, må bygging av Nord-Norgebanen inn i Ap sitt valgprogram i god tid før Stortingsvalget 2021 – om alle godord skal ha troverdighet.