MENINGER:

Når det riktige blir feil!

Det er ikke ofte i livet at man får nye helter, men heldigvis så skjer det fra tid til annen. Jeg har hatt mange forbilder i min tid, og tror kanskje at de har hatt innvirkning også på mine egne veivalg i livet.
Terje Ansgar Eriksen
  • Alder: Født 1964
  • Yrke: Daglig leder
  • Bosted: Sørkjosen
  • Skriver helst om: arbeidsliv og kultur
meninger

Det er ikke ofte i livet at man får nye helter, men heldigvis så skjer det fra tid til annen. Jeg har hatt mange forbilder i min tid, og tror kanskje at de har hatt innvirkning også på mine egne veivalg i livet. Noen av mine helter kan være helter på grunn av omdømme, og helt sikkert har også de gjort ikke helteaktige gjerninger og. Kanskje har de gjort noen tabber i ungdommen, kanskje har de hatt egenskaper som ikke helt tåler dagens lys – men like fullt har nå noen av dem vært mine helter. Av noen som har satt spor i mitt eget sinn er menn som Ernest Shackleton, Fritjov Nansen, Roald Amundsen – men også kvinner som Wangari Maathai og Florence Nightingale. I tillegg har noen av mine helter vært en leder jeg hadde i forsvaret, mine foreldre – og en rekke andre mennesker har inspirert meg. I de senere år legger jeg merke til at det er en ny type inspiratorer som har dukket opp som mine inspirasjonskilder. I tillegg til lokale helter i både frivillige organisasjoner, i barnehager, på skoler, i politikken – så har det uten tvil vært kvinner – unge kvinner – som i høy grad både har satt agenda, men også framstår som helter.

Malala Yousafzai – mest kjent som Malala – er et eksempel på en av mine nye helter. Hun vant Nobels fredspris, yngste fredsprisvinner gjennom tidene. Begrunnelsen var hennes «kamp mot undertrykkelse av barn og ungdom og for alle barns rett til utdannelse» og videre at «Malala Yousafzay har, tross sin unge alder, allerede i flere år kjempet for jenters rett til utdannelse og har ved sitt eksempel vist at også barn og unge kan bidra til å bedre sin egen situasjon. Hun har gjort dette under de mest farefulle omstendigheter. Gjennom sin heltemodige kamp er hun blitt en ledende stemme for jenters rett til utdannelse.»

En annen ny heltinne er svenske Greta Thunberg. Etter min mening så holder hun på med å endre hele verden! Hun står fram med klar stemme, og sier det som for meg er ganske så selvsagt. Vi må endre oss! Hun krever at politikere og statsledere må ta et vesentlig mer aktivt grep i forhold til miljøet. Den hun kanskje ikke er så tydelig på er at vi i den vestlige verden må ta et mer aktivt grep i forhold til vårt forbruksmønster. For egen regning mener jeg at vi må se på vårt totalkonsum, mer enn på en enkelt flyreise, fordi det er totalkonsumet vårt som er sinnsykt høyt i forhold til hva jorda klarer å reprodusere av ressurser. For de som vil lese mer om dette er det nok å google «Earth overshoot day», så framgår problematikken ganske greit.

Det som jeg synes er direkte motbydelig er hvordan disse heltinnene, og nå spesielt Greta Thunberg, blir mobbet og konspirert mot i sosiale media. Jeg har sjelden sett så stor mengde av konspirasjonsteorier bli lansert. Her må vi skjerpe oss! Jeg skammer meg ofte når jeg leser hva folk lirer av seg, og skammer meg spesielt hva min generasjon og da spesielt menn kan finne på å lire av seg. Jeg pleier å si det – jeg tilhører en generasjon med sure gubber, meg selv inkludert – hvor vi med største overlegenhet og sikkerhet hevder ting, og hvor vi med største selvsikkerhet sabler ned de unge heltinnene. Når klarte vi sure gubber å få taltetid i FN, sist var vel Nikita Krutsjov? Når klarte vi sure gubber å mobilisere en hel verden? Aldri!

Unicef Norge sier at aldri før har så mange voksne hengt ut og går til personangrep på barn og unge som nå. Generalsekretær Camilla Viken i Unicef Norge mener at vi voksne er forpliktet til å ta barn og unge på alvor, og at vi må la dem ytre seg uten at vi tyr til personangrep.

Jeg er helt enig med Unicef Norge, og jeg heier på ungdom som engasjerer seg! Og til oss sure gubber – vi må helt klart skjerpe oss!