Vær en god nabo!

FiN-spaltist Reidar Eilertsen-Wassnes har trua på godt naboskap.
REIDAR EILERTSEN-WASSNES
  • Bosted: Burfjord
  • Alder: 47
  • Yrke: Geolog
  • Sivilstatus: Gift, tre barn
  • Skriver helst om mennesket og naturen
meninger

Høsten 2000 så jeg en film som gjorde sterkt inntrykk på meg. Filmen «Pay It Forward», med sterke skuespillerprestasjoner fra Kevin Spacey, Helen Hunt og ikke minst unge Haley Joel Osment gjorde at den til en mine favoritter. Haley spiller en ung elev, Trevor, som får i oppgave av sin lærer, spilt av Kevin Spacey, om å komme med, og sette ut i livet, en plan som vil gjøre verden til ett litt bedre sted.

Planen den unge eleven kom opp med, var så såre enkel, samtidig så veldig vanskelig. Den gikk ut på å gjøre en tjeneste, en god handling til en du ikke kjenner, hvorpå mottaker gjengjelder tjenesten ved å gjøre noe tilsvarende til en annen, sånn at det det skapes en kjede av gode handlinger.

De som kjenner Unge Eilertsen-Wassnes, en enkel, beskjeden kar fra Reinfjord, skjønner at dette er en film midt i blinken. En «barsk» kar som titt og ofte sprekker og feller en tåre når noe fint skjer på TV/film, leses i avisen eller i en god bok, og ikke minst når han treffer gode mennesker. Så å gjøre gode gjerninger mot andre, kjente som ukjente, var noe som traff meg rett i hjertet.

«Vær mot andre som du vil at andre skal være mot deg» er en gjennomgående regel hos humanistene, men dette gjensidighetsprinsippet eller nestekjærlighetsbudskapet, er også en gylden regel i de store verdensreligionene: Kristendom «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum. Matteus 7.12. Buddhismen «Sår ikke andre, for du ønsker ikke selv å bli såret.» Udana Varga 5.12. Islam «Dere skal ikke gjøre urett, men det skal heller ikke gjøres urett mot dere.» Koranen 2:279.

Så hvorfor er det, som var en rørende god plan av Trevor i «Pay it Forward», det som er en gylden regel i alle de store verdensreligionene, så fryktelig vanskelig å gjennomføre. I avisene leser vi om kriger og fryktelige handlinger som blir utført i religionens navn. Vi leser om en jord med klimatiske forhold som vanskelig kan forklares som kun naturlige, at de må en ha en viss grad av menneskelig påvirkning. Vi leser om ett bruk og kast samfunn, hvor mennesker lever som om ikke det er noen dag i morgen.

Vi tenker ikke at noen andre, de yngre, skal overta jorden etter oss. Og ikke minst leser vi om mennesker, barn, unge, voksne som lever i ensomhet. De lever på siden av samfunnet, uten å få delta fullt ut. De gruer seg til større høytider; «For dem som er så heldige at de har venner og familie rundt seg, er det en selvfølge at man skal kunne nyte tiden sammen, er det altfor mange som opplever høytiden som et indre helvete. Tanker blir gjerne ekstra tunge, måltid uten selskap føles ekstra sårt og gater yrende av førjulsstressende mennesker som er opptatt av seg og sitt gjør følelsen av sosial isolasjon enorm» Guro Berge Vistad, leder for omsorgsaktivitetene i Trondheim Røde Kors.

Ferske tall fra Ungdata-undersøkelsen viser at 1 av 5 ungdomsskoleelever er mye plaget av ensomhet. Blant de eldre sier hele 30 prosent av de over 75 at de opplever ensomhet eller sosial isolasjon. Årsaken til denne ensomheten kan være mange, men eg er sikker på at den i de aller fleste tilfeller ikke er ønskelig. At de skulle ønsket de kunne delta mere, men at de trenger hjelp, kanskje bare en hjelpende hånd, en god handling, en god nabo.

En god venn av meg, Lisa Haukland, startet i høst en Facebook-gruppe for Kvænangen med navnet «Den Gode Nabo», med følgende beskrivelse: «Ei lokal gruppe kor vi kan byttehandle småtjenester, naturens gaver eller rett og slett be om hjelp om du treng en håndsrekking til et arbeidsstøkke.» Så langt har over 500 meldt seg inn i gruppen, og tjenestene har strukket seg langt ut over kommunegrensene. Vi kan daglig lese om små tjenester som blir utført og håndsrekking gitt når uhellet har vært ute, f.eks mor dro på jobb til Tromsø med bilnøklene, og far med to barn som skulle vært i barnehage/SFO/kommunestyremøte. Far fikk skyss og nøklene kom tilbake samme dag (og faren? Det var meg!). Facebook-gruppen viser at den gode naboen fins, at vi kan leve etter den gyldne regel – Vær mot andre, som du vil at andre skal være mot deg.

Eg har stor tru på at vi mennesker kan utrette mye, både som gruppe og som enkelt individ, om viljen er til stede. Eg velger å se det som positivt, at de fleste land nå ser ut til å klare å stagnere/redusere sine utslipp, f.eks har Storbritannia redusert sine CO2 utslipp med 25% siden 2010, og USA, som valgte å ikke underskrive Paris-avtalen, har likevel redusert sine CO2 utslipp med 10% i samme tidsrom. Selv om de totale utslippene fortsatt øker, pga stor økonomisk vekst i land som Kina/India, så investeres det stort i utslippsreduserende tiltak i de nevnte land, f.eks forventes det en reduksjon i kullforbruk de nærmeste årene. EU har som mål at utslippene i 2050 skal ligge på 60% av utslippene i 1990.

Virkemidlene er en stadig utvikling av teknologi, samt satsing på mere miljøvennlige transport metoder og drivstofftyper. Fortsatt ett stykke til det ønskede 0-nivå, men vi er på vei, og vi kan alle gi ett bidrag til denne endringen. Hver og en kan gjøre litt for det store. Dette gjør vi ved å være en god nabo, om naboen er ett land, en verdensdel, eller bare den som bor i nabohuset.

På samme måte har jeg stor tro på at vi kan bety noe for hverandre. At vi kan være en god nabo. Så mitt ønske for advent og jul, er at hver og en av oss, ser opp av mobilen, bort fra TV`n, ser i seg sjøl og spør; Hva kan jeg gjøre? Ta ett lite steg til siden, fra det stress og jag vi har skapt i hverdagen vår. La oss gjøre som Trevor, finn en person og gjør en god gjerning. Kanskje trenger naboen hjelp med snømåkinga, eller hvorfor ikke lage noen ekstra Sarah Bernard og gi bort, når du allerede lager din egen julebakst. Og ikke minst, stikk innom naboen som du ikke har sett på en stund. En kopp kaffe treng ikke ta så lang tid, men kan bety så utrolig mye.

Vær en god nabo.