Skulle sikre at vi fikk en folkekirke - slik har det ikke blitt

Omorganisering og «fristilling» av Statskirken skulle sikre at vi fikk en folkekirke med stor takhøyde der de fleste skulle føle tilhørighet.

Kirke nordreisa kirke gud gudstjeneste prest menighet   Foto: Are B. Elvestad

meninger

Omorganisering og «fristilling» av Statskirken skulle sikre at vi fikk en folkekirke med stor takhøyde der de fleste skulle føle tilhørighet. Slik har det ikke blitt.   Selv om det fortsatt er mange som besøker sin lokale kirke i de store høytidene, er det stadig færre som deltar på gudstjenester, gifter seg, døper barna sine, eller deltar i andre arrangementer i regi av den norske kirke (DNK).

I dette bilde ser vi også en annen utvikling, nemlig at de kristne menighetene utenfor DNK får økt oppslutning. I Troms/Finnmark var det 188.635 medlemmer i DNK i 2018. Det er en nedgang på 7.800 medlemmer siden 2010. Det utgjør kun 4 %.  De kristne trossamfunn derimot økte sin oppslutning fra 7.466 til 9.635 i 2019. Altså en økning på ca 2.200 medlemmer.

Det er altså rimelig å anta at 20-30 % av de som forlater Den norske kirke her nord har meldt seg inn i kristne frimenigheter.  Flere av disse er bibeltro konservative og lukkede miljøer som følger opp sine medlemmer ganske tett.  Det er godt kjent at mange har kommet skadet ut etter å ha vært tilsluttet slike konservative kirkesamfunn.

Det siste året har Det Evangelisk-Lutherske kirkesamfunn (DELK) stiftet egen «avdeling» i Nordreisa og jobber med å slå rot flere steder, bla. i Alta.  

DELK har sine røtter i Vestfold, der de fortsatt er mest tilstede, men de har også tilhold og skole andre steder, bla. i Oslo. Mine oldeforeldre i Våle og Hillestad var blant de som på 1860 tallet ikke aksepterte at myndighetene innførte lesebok med folkeeventyr og undervisning i flere fag enn kristendom. De mente det var nok at barna pugget Luthers Katekismus og Pontoppidans forklaring utenat og leste bibelhistorie. Resultatet ble at de etablerte egne private skoler og deretter egen menighet.

Jeg er oppvokst i denne menigheten og har gått på barneskole der hvor vi pugget de nevnte bøker utenat. Ikke særlig lystelig skoletid og fritiden var heller ikke det. Lek og latter skulle det ikke være for mye av, livet på jorden er tross kun en forløper til noe bedre og skal vi berges må også barna forstå at vi er skapt onde og må gå med bøyd hode for å sikre oss en plass i himmelen. Så langt som mulig ble det forsøkt å holde oss barn unna den «verdslige verden» Redselen for helvete var sterk hos de fleste.  Helt frem til nylig var det nedfelt i menighetens «grunnlov» at de eldste skal passe på at medlemmene lever gudfryktig.  Skal si vi merket at de gjorde jobben sin.  Men noen har også opplevd at det var et bra godt sosialt miljø.

Så skal det sies at menigheten har forandret seg i positiv retning. Noe annet ville vært umulig, og i 2017 fikk alle elever ved menighetens skoler de siste 50 år en beklagelse for belastninger de har vært utsatt for.  Dette førte til en storm av reaksjoner, der svært mange kom frem med sin smerte, vonde minner og overgrep. Modum bad har hatt mange medlemmer til behandling, det kan ikke skjules.

 Jeg kjenner dagens ledere i DELK som mennesker med ærlige hensikter og de tar misjonsbefalinger på aller største alvor.  Men dessverre mener jeg at de er forblindet og formørket av sin bibeltolkning og syn på mennesket som syndige vesener. De spytter på homofile fordi de forfekter at det er synd. De har fortsatt forbud mot kvinnelige prester osv. Mennesker kom kommer inn deres sfære, kan påføres mye skade.

Vi ser at en rekke svært konservative teologer har kommet til DELK, og hatt sine turer til Nordreisa og Alta og holdt verve- og bønnemøter.  Nylig registrerte jeg at Mikael Bruun, teologen som med sine meninger er ansett som uskikket som prest i DNK, nå er engasjert av DELK i forbindelse med møte i Nordreisa. Han er bl. annet kjent for å fordømme joik og homofile.

Mange mennesker er på søken eller dypere mening med livet, i en menighet som DELK vil de kanskje tilbys mye, både forkynning og et sosialt felleskap, men jeg vil med dette anmode folk om å tenke seg godt og velge bort denne menigheten for å unngå å bli skadet.