Kommunens kutt i framtiden

Hvorfor skal skolepartiet Høyre kutte åtte lærere i en kommune der skolen har lite nok fra før?

Kommunestyret i Nordreisa.  Foto: Kristina Båtnes Hestdahl

Christian HB Giæver  Foto: Privat

meninger

På kommunestyremøtet i desember med AP, H og KrF i spissen ble det vedtatt å kutte 8 lærerstillinger i Nordreisaskolen. Dette på grunn av økonomi.

Høyre er partiet som skal prioritere skolen. De skal prioritere å ha verdens beste lærere, fordi i Norge skal vi ha verdens beste skole.

Nordreisa Høyre går rett mot det Høyre nasjonalt står for.

Jeg skjønner at Arbeiderpartiet ikke har noe problem i å kutte i lærere, de mener at en brødskive er mye viktigere enn å ha verdens beste lærer.

Se for deg at du sitter i et klasserom, du har ikke viskelær, bøkene dine fra 1975 ramler fra hverandre, du har ikke tape for å holde sidene sammen heller.

Du sitter å svetter fordi klimaanlegget ikke fungerer, og de som bygde skolen ikke satt inn vinduer som kan åpnes. Men du har en lærer. Ikke bare en lærer, men en god lærer. En som støtter deg, en som kommer med tilbakemeldinger, en som du kan stole på, og prate med, som har tid til hver enkelt elev.

Da jeg gikk på storslettskolen, så var dette en realitet. Dette var det som møtte meg hver dag da jeg sto opp klokken 7, satt en time i buss og gikk til hver dag. En skole som ikke hadde penger til bøker, blyanter eller klimaanlegg. Men det vi hadde var en lærer.

Hvorfor skal skolepartiet Høyre kutte åtte lærere i en kommune der skolen har lite nok fra før? Dette er et kutt i framtiden til kommunen, det er et kutt i uskyldige unger som skal etablere sitt eget liv i framtida.

Hadde det vært en Skole-ROBEK, hadde skolen i Nordreisa vært på den.

Jeg har tidligere vært i avisen og skrevet om fritt skolevalg. Hva er poenget med fritt skolevalg, hvis vi ikke har lærere til å utdanne de som skal søke seg på skole til høsten?

I 2019 økte regjeringen den øremerkede støtten til lærerårsverk med 285 millioner kroner. Totalt deles det ut 1,753 milliarder kroner i støtte til lærerårsverk.

Mellom 15 og 20 prosent av elevene i grunnskolen går ut av 10 klasse med så svake ferdigheter at de vil ha problemer med å klare seg i videre utdanning og arbeidsliv. 10 000 barn går ut av skolen uten å kunne lese skikkelig.

Derfor vil vi ha en skole tilpasset hver enkelt elev. Det klarer vi iallfall ikke om vi kutter 8 lærerstillinger.

Og dette er skolepartiet Høyre med på. De er med på å kutte i barns framtid, til fordel for økonomi.

Hva med å kutte i ordførerlønnen istedet? Eller kutte i byråkratiet?

Høyre er stolt av å være det partiet som ser helheten i ting, men her er det noe som har gått galt.

Jeg mener at skolepartiet Høyre burde ta ansvar å kutte et helt annet sted enn i skolen.