De som er strengt religiøse vil sikkert si at dette er et varsel til oss om at vi bør ta oss sammen

Dette viruset blir en test på hvordan vi klarer å takle globale kriser som for eksempel klimakrisen.

Kolbein Simonsen mener koronaviruset blir en test på hvordan vi takler globale kriser, som klimakrisen.  Foto: Marit Hommedal/ NTB scanpix og Torbjørn O. Karlsen

meninger

Vi er mitt oppe i en verdensomspennende krise som det kan være interessant å dvele litt ved. En ser hvordan folk og nasjoner reagerer på denne globale krisen. Det er ulike måter å reagere på og forskjellen ligger i hvor åpent samfunnet er. En ser at diktatoriske samfunn reagerer sent for de er vant til at all reaksjon utløses av ledelsen på toppen. De er også vant til at politisk ledelse tar beslutninger på fagområder som de ikke har særlig kunnskap om.

Det som en opplever i en global krise, når alvoret går opp for folk, er at de fleste problemene blir for bagateller å regne i forhold til krisen. Samarbeid må til slik at en i fellesskap kan løse den. Krangel og krig mellom naboland settes på vent og ledelsen i det enkelte land blir målt på hvordan folket kommer gjennom prøvelsene.

Hvordan utfordringene løses i de enkelte land er litt forskjellige. Storbritannia har gjort det på sin egen måte. De sørger for en streng behandling av de som kommer inn i landet. De settes i karantene men ellers er det få restriksjoner på bevegelsesfriheten til folk flest. De er ekstra oppmerksomme på de eldre men mener at smitten må få spres blant folk for øvrig. Her er intensjonen at det skal dannes immunitet mot smitten.

De som er strengt religiøse vil sikkert si at dette er et varsel til oss, som bebor kloden, om at vi bør ta oss sammen. Det trengs så til de grader.

Jeg håper at innbyggerne i det enkelte land ser at de har et ansvar når de skal velge sine ledere. Og, ikke minst, at de har en plikt til å se til at de velger ledere som forstår dette.

Dette viruset blir en test på hvordan vi klarer å takle globale kriser som for eksempel klimakrisen. Jeg tror at det er en overordna kraft som styrer universet. Ikke en slik som en må lese menighetsbladene for å finne hvem som lever riktig, men en som har en hånd om det hele.

Og dersom jeg skulle gi et råd til en slik overordna kraft så ville det være nøyaktig det som skjer i dag. Prøv først med en liten virus slik vi våkner opp og skjønner hva som må til for å takle de store utfordringene på den lille jordkloden vår.

Ja, det var noen tanker fra en som er glad for å bo i distriktet hvor det er langt mellom folk.