Meninger:

Just do it!

Helge Ytterøy L’orange, lederen i åpne Høyre, kommer med en oppfordring til politikerne i Nord-Troms.

  Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

meninger

Det er fremdeles slik at unge opplever det som utfordrende å stå frem til skolekamerater og sine foreldre. Vi vet at det er mange som ikke tør å være seg selv, og som trenger at vi ser dem. Vi må alltid stå opp for retten til å leve sitt eget liv. Den friheten til å elske den man elsker, må vi hegne om for alle. Ingen er fri før vi alle er frie. Derfor er det utrolig trist å lese at kommuner i Nord-Troms enten er skeptiske eller «må utrede nærmere» synlig inkludering av LHBT+personer.

Rent umiddelbart forstår jeg ikke at kommunedirektører og lokalpolitikere gidder å diskutere lovlighet når det gjelder flagging med regnbueflagg. Det er ikke en ordfører som har fått noen sanksjoner siden Per Ditlev-Simonsen (H) heiste regnbueflagget på Rådhusplassen i Oslo første gang rundt 2004-2005. I tillegg er flaggloven justert, slik at ordføreren uten å spørre kommunestyret kan beslutte flagging, slik det skjedde i Haugesund i 2017. Bystyret her vedtok senere 28. juni som fast flaggdag i kommunen.

I dag vaier regnbueflagget over rådhus ved så å si alle byer og tettsteder som feirer pride, og i en del kommuner på selve markeringsdagene for opprøret i Christopher Street i New York, 27.-28. juni.

Regions-prider markeres ofte i hele regionen, selv om den foregår i en kommune. På Bømlo flagger de for StoraPride på Stord. Under Haugaland Pride i Haugesund flagger både Karmøy og Tysvær. Bærum flagger under Oslo Pride, Lillesand under Skeive Sørlandsdager i Kristiansand. Jeg kan ikke skjønne hvorfor det skal være annerledes i Nord-Troms.

Fortsatt er dessverre «homo» det mest brukte skjellsordet i skolegården. Jeg kjenner ikke mobbetallene i Skjervøy og Kåfjord kommune. Uansett er et konkret tiltak for å motvirke at «homo» forblir et skjellsord, at den politiske ledelsen synlig inkluderer LHBT+ ved å flagge under regionale pridefeiringer.

Nettopp i år, hvor en ung usikker ikke får oppleve mangfoldet og inkluderingen gjennom en fysisk pride, er det ekstra viktig med den symbolske handlingen flagging på rådhus er.

Nettopp i år, hvor ingen kan reise til storbyen å feire pride, kan alle oppleve den samme markeringen og inkluderingen over hele landet. Det er verdt å ta med seg.

Jeg er utrolig glad for at Høyres folk i Skjervøy og Kåfjord følger Høyres linje fra Loppa i Nord til Lindesnes i sør, og går for å heise regnbueflagget.

Til befolkningen i Skjervøy og Kåfjord, skulle den politiske ledelse i kommunen havne med å si nei, gjør som i Gjesdal i Aust-Agder: Der møtte ordføreren et rådhus med påtapede regnbueflagg i papir på hele inngangspartiet mandagen etter pride.

Så heis flagget – Happy pride!