Det er flott at Skjervøy og Nord-Troms respekterer og støtter mangfoldet

Vi i Troms og Finnmark Venstrekvinnelag ønsker å gratulerer Skjervøy kommunestyre og andre nordnorske kommuner med sine avstemninger som førte til at de valgte å flagge med Pride-flagget 7. juni.

8Foto: Lise Åserud / NTB scanpix  Foto: Lise Åserud

meninger

Som mange andre var vi spente på utfallet siden Nord-Troms sant å si har hengt litt etter resten av landet hva gjelder likestilling og rettigheter for alle kjønn. I Framtid i Nord, kan det med et unntak, se ut som at de som støtter Pride er ungdommer og at vi over 50 er mer betenkte. Slik er det ikke! Vi i styret i Venstrekvinnelaget er godt voksne, med en gjennomsnittsalder på over 55, og vi vil gjerne få påpeke at vi er med å støtter Pride.

Vi har lært at det finnes mange legninger og mange kjønn, vi blir født forskjellig og det er flott at Skjervøy og Nord-Troms respekterer og støtter mangfoldet ved å heise flagget 7. juni. Det man viser med å flagge, er holdninger og verdier som sier; vi aksepterer retten til å elske den man vil.

LHBT (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) er en gruppe som opp gjennom årene har har måttet tåle mye. Det kan bety utrolig mye for personer som sliter og har det vanskelig at de ser at samfunnet rundt dem er positive og stiller opp. LHBT-gruppen er en sårbar gruppe, særlig på små steder, og mange kan mange oppleve å bli stigmatisert, baksnakket og mobbet. Av denne grunn flytter det mange skeive til storbyene i stedet for å føle seg velkomne i sin hjemkommune. I vår region som har så få mennesker, er det ekstra viktig å jobbe for å beholde mennesker istedenfor å støte dem fra oss. Vi må etterstrebe å være et varmt sted hvor alle kan trives å føle seg hjemme, på denne måten kan vi kanskje unngå at ungdommer flytter så snart de er gamle nok. Også små samfunn vokser på å ha et mangfold rundt seg, og mangfold skaper kreativitet og vekst.

På steder med strenge religiøse miljøer kan det være ekstra vanskelig å komme ut, enten det er i muslimske eller læstdianske miljøer, her har man tradisjonelt hatt strenge regler for hva som er rett og galt, og i noen miljøer har man endog tenkt at homofili ikke finnes. Samtidig er kjærligheten det viktigste også her, og kjærligheten fordømmer som kjent ikke noen. Den vil heller ikke såre noen, hetse, fordømme eller mobbe noen for deres legning.

En studie fra USA viste at mange homofile, lesbiske og bifile forsøkte å ta sitt eget liv da de var ungdommer. Nesten én av tre, altså 30%, mot 3% i resten av befolkningen. Men dette har blitt færre etter at det i 2015 ble lov med likekjønnede ekteskap i USA, fant forskeren Julia Raifman i en studie fra 2017. Det at færre ungdommer har forsøkt å begå selvmord, viser at når samfunnet blir mer aksepterende til homofili, så synker selvmordsraten. Vi har ingen å miste i Nord-Norge, hvert liv er like verdifullt, vi må ta vare på hverandre og akseptere hverandre som vi er med vår positive og negative sider, religioner og legninger.