DEBATT:

Ullsfjordforbindelse for HELE Nord-Troms

Effekten av Ullsfjordforbindelsen vil gi positiv virkning langt utenfor Lyngen kommunes grenser.

HELE REGIONEN: Wiktor Sørensen, styreleder i Ullsfjordforbindelsen, mener forbindelsen er viktig for hele Nord-Troms - ikke bare Lyngen.  Foto: Arne Teigen/Illustrasjon: Statens vegvesen

meninger

Tirsdagens leder i Framtid i Nord kommenterer de dystre SSB-tallene for befolkningsutviklingen i Nord-Troms. «Lyngen merker Tromsø-suget, og mener Ullsfjordforbindelsen er veien mot målet om å snu skuta.»

Veinettet er helt grunnleggende for fremtidens bosetting. Det samme er nærheten til Tromsø. Den er viktig både for personlig service og for utvikling av næringslivet.

Effekten av Ullsfjordforbindelsen vil imidlertid gi positiv virkning langt utenfor Lyngen kommunes grenser. Ordføreren i Kåfjord så for mange år siden fordelene og snakket om deler av Kåfjord som dagpendlingsområde til Tromsø. Ordføreren i Nordreisa sa på en veikonferanse i Tromsø for 2-3 år siden: Det viktigste for oss er å få realisert Ullsfjordforbindelsen snarest mulig. Lerøy sier at forbindelsen er viktig blant annet for at de skal få mer laks med jernbane, hvilket er positivt for selskapet.


Kan vente nedgang i folketallet på nesten 15 prosent

Ullsfjordforbindelsen kan redde nedgangen, tror ordføreren.


Realitetene er nemlig at med Ullsfjordforbindelsen og hurtiggående ferge over Lyngen vil veien fra for eksempel Storslett og Skjervøy bli cirka 1 time og 110 km kortere! Med denne forbindelsen på plass, kan man arbeide videre for en helt fergefri Tromsøvei.

Selvsagt vil Ullsfjordforbindelsen også ha stor betydning for kommunikasjonen mellom Troms/Tromsø og Finnmark.


Nye midler til Ullsfjordforbindelsen

Ullsfjordforbindelsen har denne uken fått mer midler fra både Stortinget og Lyngen.


Vi i UFBAS anser Ullsfjordforbindelsen som det viktigste veiprosjektet for folk og næringsliv også øst for Lyngen (fra Birtavarre til fylkesgrensa). Vi har mange med oss i dette synet. Vi anmoder Framtid i Nord å ta med hele perspektivet i sine fremtidige kommentarer.