MENINGER:

«Kampen» om Lyngens fremtid er igang

– Jeg er svært glad i Lyngen, og er redd for at kommunen lar muligheten til å posisjonere seg i turistmarkedet svekkes

  Foto: Torbjørn O. Karlsen og privat

meninger

For 2 uker siden kjørte jeg gjennom Lyngen for å ta pulsen på «tilstanden» vs hvordan vi forholder oss til de som besøker denne vakre og spennende kommunen, og her er min umiddelbare «dom»: Det er ikke sånn vi skal ønske turister velkommen til Lyngen!

Dersom kommunen kjenner sin besøkelsestid og tar nødvendige tak – snarest -, vil Lyngen kunne fremstå som kanskje den fremste og beste kommunen i landet innen økoturisme. Noe som bl.a. vil kreve at forholdene for de besøkende/turistene legges tilrette på en slik måte at de ikke må bruke busker og kratt ++ for å få gjort sitt fornødende. Det er ikke bare Lofoten som opplever slik «forurensing» flere steder i Lyngen har erfart dette bare de siste ukene. Men det er også på tide å slutte å gi turistene alene skylden for denne forurensningen; de besøkende har her selvsagt et eget ansvar for å ta vare på naturen og «opptre voksent», men pr i dag gjør kommunen etter min vurdering altfor lite for at turistene skal føle seg velkomne – og respektert. Vakker og spennende natur danner fundamentet for at turistene velger og vil velge Lyngen fremover, men vi/kommunen må gjøre en langt bedre jobb hvis dette skal kunne fortsette – tror jeg!

Jeg er selv stor Lyngen-entusiast, og håper virkelig at kommunen og først og fremst politikerne forstår at konkurransen om turistene – vår viktigste næring – vil tilspisses både i corona-tiden men også i tiden etterpå. Det vil selvsagt koste noen gode kroner å få på plass nødvendige toalett, HC-toalett, håndvasker, kanskje også dusjer enkelte steder, tømmestasjoner for bobiler (5-6 steder i kommunen?), ladestasjoner for el-/hybridbiler (5-6 steder), avfallsordninger, parkeringsplasser, bruk av solcelle-/energipanel i områder uten strøm (nye typer panel vil generere strøm også i mørketiden – gjennom refleks fra himmel/stjerner, vann, snø etc), osv. Jeg har så stor tillit til ordfører Dan Håvard at han nokså sikkert vil klare å overbevise aktuelle departement om at økoturisme i Lyngen vil bety et stort løft for kommunen (og regionen), de besøkende og det lokale næringsliv, og i tillegg plassere kommunen som en foregangskommune i landet på dette området. Og at det vil kreve at staten blar opp noen ekstra gode millioner her (i tillegg til de 3 millioner Dan Håvard sier er avsatt til etablering av 6 parkeringsplasser ila neste år). At dette i tillegg vil bety nye arbeidsplasser, trygge eksisterende arbeidsplasser, skape nye næringer, føre til økt tilflytting til kommunen og dessuten inspirere andre kommuner og regioner til å ta tak i dette, vil gi en nasjonal miljøgevinst som få andre land vil kunne vise til!! Og Lyngen vil bli satt skikkelig og seriøst på kartet. Turistene/de besøkende vil selvsagt betale for den servicen de tilbys på miljøstasjonene/økoparkene.

Parallelt med departements-innsatsen til Dan-Håvard, bør det snarest også ryddes opp på noen andre områder i kommunen:

  • I Solhov-fjæra ligger det fremdeles vrakrester etter skredet for 10 år siden; - skammelig mener jeg; - er viljen der, vil denne kunne ryddes på få dager! Turister som kommer fra Oteren må jo undre seg: - Lyngen selger jo seg selv i brosjyrer som et av landets vakreste steder å besøke! Ifølge rådmann Frode Karlsen er det planer i kommunen om å gjøre noe her, men ingen konkrete tiltak er vedtatt etter det jeg vet.
  • Pollfjell-tunnelen er ennå i en sørgelig forfatning for å si det mildt; dette er fylkesvei og staten må dekke kostnadene ved snarest å få bedret kvaliteten her; - forrige helg brukte jeg vindusviskeren på store deler av ferden gjennom tunnelen – etter å ha kjørt sikksakk flere kilometer for å unngå de verste hullene i veien; ikke mye å være stolt av!
  • Veien ut til Koppangen er jo rene marerittet i flerfoldige kilometer; det må være verdens mest tålmodige innbyggere som bor langs dette ‘krateret’! - Hva turistene mener, er kanskje like greit ikke kommer på trykk!

Jeg er svært glad i Lyngen, og er redd for at kommunen lar muligheten til å posisjonere seg i turistmarkedet svekkes dersom det ikke handles nå, eller sagt på en annen måte:

Båten legger fra kai om få minutter, og den kommer sannsynligvis ikke tilbake!

«Kampen» om Lyngens fremtid er igang, og i denne kampen vil det etter min vurdering være svært viktig hvordan turister og andre besøkende tas imot og opplever Lyngen når de kommer inn i kommunen. Jeg tror at koronasituasjonen også skaper en ‘ny’ form for konkurranse mellom de norske kommunene:

Corona vil i flere år føre til at tyngden av turister også til Lyngen vil være nordmenn, og konkurransen mellom norske kommuner vil øke. Den flotte naturen i Lyngen vil alene altså ikke være nok til at turistene vil velge vår kommune.