MENINGER:

Larmende sentrumstrafikk

"Det må være klart at E6 ikke skal være noen handlegate".

Ragnvald Myrvang mener at planen om å la E6 gå gjennom sentrum i Storslett er feil.   Foto: Fredrik Båtnes Hestdahl

meninger

Storslett sentrum er i en positiv utvikling, med stadig flere butikker og annen underbringelse for befolkningen i Nordreisa og nærområdene i resten av Nord-Troms.

Problemet er at kommunestyret har bestemt at E6 skal følge dagens trasé også i fremtiden og dermed forhindre en harmonisk utvikling på stedet.

Kommunens administrasjon foreslo i år 2014 i utkastet til gjeldende arealplan, at E6 overgangen over Reisaelva skulle flyttes lenger ned og ut av sentrum, men kommunestyret sa nei og tok dermed ikke hensyn til at når E6 etter hvert får en bedre standard og blir en reell helårsvei, når Kvænangsfjellet og andre flaskehalser utbedres, så vil trafikken garantert øke og trailere og vogntog blir større og mer larmende, slik at det vil ha en mer negativ virkning for bosettingen og næringslivet.

Etter kommunestyrets vedtak planlegges det utskiftning av brua over Reisaelva, men det behøver vel ikke å bli til hinder for ny behandling av trasévalget for E6. Nåværende bru vil vel etter hvert på grunn av aldersslitasje trenge utskifting for lokaltrafikken?

Det ligger an til at kommunen vil møte forståelse hos sentralmyndighetene for en ny trasé. I 2013 kjørte daværende samferdselsminister hele E6 fra sør til nord. På turen holdt han foredrag om E6 på noen steder, blant annet i Sørkjosen, og sa i den forbindelse "Det må være klart at E6 ikke skal være noen handlegate".

Sverige var tidlig ute med å få gjennomgangstrafikken lagt utenfor tettstedene og Norge har kommet etter. Dette har skjedd på mange steder, også i Nord-Norge.

Det vil være til hinder for fremtidens trivsel og utvikling av kommunesenteret i Nordreisa, som også er regionsenter for Nord-Troms, å beholde traseen for E6 gjennom Storslett. Håper vår politiske ledelse i dag i Nordreisa er enig i det og tar initativ til ny behandling av trasévalget.