MENINGER:

Økte forskjeller med Erna Solberg

Arven etter Erna Solberg er dobbelt så mange unge uføre og snart dobbelt så mange milliardærer.

  Foto: Vidar Ruud

meninger

Det er en dobbel urettferdighet og et tydelig eksempel på hvordan forskjellene øker når Høyre og Fremskrittspartiet får bestemme. Neste års budsjett fortsetter i akkurat samme retning: et samfunn med større forskjeller mellom folk. I stedet for å få unge inn i jobb, så prioriterer høyreregjeringen fortsatt skattekutt til de rikeste. Samtidig øker de egenandelene på helse, slik at det blir dyrere å bli syk og billigere å være rik.

Snart åtte år med høyrepolitikk har ført til større forskjeller mellom folk og et skattesystem som favoriserer de med mest fra før. Selv i krisetid prioriterer regjeringen å gi gavepakker til de rikeste framfor å få folk i jobb, forhindre velferdskutt i kommunene og å bedre situasjonen for vanlige folk.

Høyreregjeringen har vist at de har gjort mer for rikfolk enn for vanlige folk. Arbeidsfolk har fått økt skatt for å pendle til jobben, og familier betaler mer for å ha barn i barnehagen. Pendler du fra Bryne til Stavanger for å jobbe, så har Erna Solberg økt skatten din med 5.400 kroner i året. Har du ett barn i barnehage, så har det blitt nesten 3.300 kroner mer å betale for den plassen. Samtidig får de med mye penger fra før av skatterabatt for å spare penger i aksjer og store momsfritak for å kjøpe luksus-elbiler, av regjeringen.

Skatteskandalen er denne: De rikeste får mest i skattekutt. Vanlige folk får større utgifter. Fellesskapet får mindre penger til felles velferd. Det norske spleiselaget svekkes. Høyreregjeringen gjør det stadig lettere å tjene penger på ha penger – framfor å tjene penger på å gå på jobben. Slik kan det ikke fortsette.


Norge trenger nye næringer som bygger kompetanse og skaper arbeidsplasser. Arbeiderpartiet mener vi trenger investeringsbeslutninger for to fangstanlegg for CO2. Regjeringen har foreslått ett i statsbudsjettet. Fremskrittspartiet har sagt at det blir ingen. Fremskrittspartiet og regjeringen snur dermed ryggen til industriarbeiderne. Dette er arbeiderne som vil forme fornybarnæringene i årene som kommer. Og nå står det som kan bli en av landets framtidsnæringer i fare for å ikke bli noe av – i år heller.

Arbeiderpartiet vil heller ha et statsbudsjett som sikrer trygge jobber, som styrker velferdsstaten – og som kutter klimautslipp og skaper arbeidsplasser.