DEBATTINNLEGG

Kvænangen er åpen og demokratisk, men vi skal bli bedre på kommunikasjon!

Kvænangen-ordfører Eirik Losnegaard Mevik svarer på Geir Morten Olsens debattinlegg om Kvænangen kommune.

Eirik Losnegaard Mevik   Foto: Isabell Haug

meninger

I et leserinnlegg i Framtid i Nord setter Geir Morten Olsen fingeren på en helt riktig svakhet i Kvænangen kommune. Vi må bare legge oss langflate å si at vi er for dårlig på informasjon og kommunikasjon. Det gjelder både internt i organisasjonen og eksternt ut mot folk i Kvænangen.

Arbeiderpartiet har blant annet gått i bresjen for å få digital overføring fra formannskap og kommunestyret. I årevis satte Høyre med makta til å få dette til ved å stemme for, men tok et bevist valg om å stemme mot. At de nå er nyfrelst, er godt for demokratiet.

Dette er ikke en diskusjon som bare foregår internt i Kvænangen Høyre, den foregår i høyeste grad i kommunens politiske organer, både i formannskap og kommunestyre. Det er knapt et formannskap hvor vi ikke diskuterer behovet for å bedre kommunikasjons- og informasjonsrutiner. Jeg håper informasjonsflyten internt i Høyre fungerer slik at representant i formannskapet tar med seg disse diskusjonene inn i partiet og ser at dette har høyeste fokus fra så vel ordfører som resten av formannskap og kommunestyre.

Når det gjelde informasjonen Olsen savner har vi tatt opp at det må legges ut informasjon jevnlig om Covid-19, også intet nytt, er viktig informasjon. Her må vi bli bedre. Møteprotokoller vet jeg ikke hva Olsen sikter til, i skrivende stund (02.12) kan jeg se at det mangler en protokoll fra møtet 01.12, og det ligger mye informasjon ute om næringsstøtte og annet relatert til næringslivet.

Hilde Nyvoll i Nordreisa skal ha skryt for sin innsats med ordførerbloggen. Den er både informativ og fin. Det er så vidt jeg vet et fåtall ordførere som legger ut en slik blogg, antakelig fordi det krever mer enn det kan se ut til ved første øyekast (igjen, godt jobba Hilde), men det er ingen unnskyldning egen del. Jeg tar innspillet og skal se om jeg kan bli bedre på informasjonsdeling, selv om jeg ikke kan love noen blogg ala Nyvoll.


Jeg ser fram til å lese Høyres forslag til budsjett, og hvilke tiltak de tenker å foreslå for å bedre kommunikasjon og informasjonsarbeidet, utover å be om at det lages en strukturert plan for informasjon- og kommunikasjonsarbeidet. Til formannskapet kom det ingen forslag fra Høyre. Det er for øvrig en kjent realitet i politikken at det ofte kan være avstand mellom politiske ønsker og ambisjoner og det driftsorganisasjonen klarer å oppnå. Administrasjonen gjør en god jobb på mange områder, men her har vi noe å gå på.


Nå har ny kommunedirektør nylig begynt, og jeg har stor tro på at vi vil få til mye positivt framover. Vi har mange dyktige ansatte som står på og jobber positivt for kommunens innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Jeg velger å se lyst på framtida og tror vi kan få til akkurat det vi vil, om vi tenker konstruktivt og positivt.


Som stolt medlem av Kvænangen Arbeiderparti stiller jeg opp på alle medlemsmøter, og tiltrer styret. Jeg deler gjerne informasjon med alle medlemmer som deltar i møter, jeg svarer på spørsmål og tar imot innspill. Det er ingen indre sirkel i Arbeiderpartiet. Det er oss som er engasjert og stiller opp på møter. Alle i kommunen kan ta et valg om å være medlem av Arbeiderpartiet, også Olsen, om han skulle komme på bedre tanker. Olsen må gjerne slå på tråden om det er politiske spørsmål han tenker på, eller ønsker mer informasjon om, mitt telefonnummer er 41687796.


Til slutt i sitt innlegg kommer Olsen med det jeg, med all respekt, mener er tull og tøv. Alle søknader om tilskudd behandles av fondsstyret etter innstilling fra fagadministrasjonen. I så å si alle saker går vi for administrasjonens forslag og de fleste er enstemmig. Det å skape et falskt inntrykk av at noen i kommunen får basert på partimedlemskap er bare skadelig for kommunens omdømme. Slike påstander bør dokumenteres og leveres til kommunens kontrollutvalg, og ikke gjennom hofteskudd i avisa.