Debattinnlegg

Det har vært flere hendelser i de siste månedene som viser at rutiner ikke er på plass

Kvænangen-ordfører Eirik Losnegaard Mevik svarte på Geir-Morten Olsens første debattinnlegg. Her kommer responsen fra Olsen.

Leder for Kvænangen Høyre, Geir-M. Olsen 

meninger

Takk for svarinnlegget mitt i Framtid i Nord. Når vi nå er enige om at informasjonen må bli bedre, så håper jeg vi kan jobbe på tvers av alle partiene for å få dette på plass så snart som mulig.  Når dette har vært påpekt flere gang i både kommunestyret og formannskap, så viser det jo at det er enighet om at dette må gjøres.

Nå vil vi i opposisjonen legge fram et felles forslag til budsjett, vi skal samle oss om et alternativ og komme med enkelte endringer. Når det gjelder forslag til kommunikasjon og informasjon så kommer vi i Høyre med et eget forslag til dette i førstkommende kommunestyremøte 8. desember som vi håper alle partier kan støtte seg til.

Møteprotokoller kommer også inn under dette med informasjon og det har ikke vært bra nok, både med henblikk på innkalling og protokoll i ettertid.  Det har vært flere hendelser i de siste månedene som viser at rutiner ikke er på plass.  Skjer det en gang så kan det være en uheldig glipp, men når dette skjer gang på gang så blir det mer enn tilfeldig.

            * Utlegging av digitalt kommunestyremøte den 30/3 ble ikke gjort som lovet.

            * Innkalling og saksliste kommunestyret blir endret på selve møtedagen 24/6.

            * 3 formannskapsmøter i november er rapportert til Fylkesmann 24/11 (Ikke fått svar fra kommunen).

            * Det har jo vært flere gang at innkalling har vært publisert på hjemmesiden og noen dager senere blitt trukket tilbake.

At ikke ordfører kjenner til dette finner jeg meget underlig, da han også er mottaker av disse henvendelsene.