VEL MENT

Hyvvää uutta vuotta!

Ett av mine ønsker for 2021 er at det kan bli et år der enda flere snakker om kvener, kvenkultur og den kvenske historien vi har i Nord-Troms og landsdelen ellers.
PÅL VEGARD ERIKSEN
  • Alder: 30år
  • Yrke: Daglig leder
  • Bosted: Hansinkenttä/Storslett
  • Skriver helst om: Kvenkultur
meninger

For selv om det kvenske kanskje er mer synlig enn noen gang, ser man stadig at det er nødvendig å øke kunnskapen og bevisstheten i samfunnet.

Det kvenske er synlig gjennom blant annet festivaler og kulturarrangementer, spel og teater, tilbud om språkopplæring, kvenske medier, samt det arbeidet og den innsatsen kvenforeninger, organisasjoner og institusjoner rundt om i landet legger ned, men dette treffer ofte de som allerede har særlig interesse og dermed en viss kunnskap og bevissthet fra før.

Kunnskap og bevissthet i samfunnet må også komme til de som ikke oppsøker det, og det handler blant annet om aksept og om å bli husket på, for eksempel når ulike avtaler, planer og strategier er oppe til politisk behandling på ulike nivå. Ofte kan det være politiske behandlinger som berøre den kvenske befolkningen, uten at kvenske forhold er nevnt.

Det er gledelig at stadig flere unge involverer seg, fordi unge stemmer ofte høres bedre, og fordi unge ofte har nyanserte innfallsvinkler. Et eksempel er den kvenske ungdomsorganisasjonen Kvääninuoret, som de siste årene har vært synlig og markert seg positivt på mange områder, som en frisk kvensk pust! Et annet eksempel er ungdomsbedriften Terä UB fra Nord-Troms videregående skole, som i disse dager utvikler et produkt nettopp med mål om å øke bevisstheten rundt kvensk kultur. I tillegg vokser unge kvenske kunstnere og aktører fram, og løfter det kvenske med ungdommelig mot ut til allmennheten på scenen og gjennom kunsten.

Tilbake til mitt håp om at enda flere skal snakke om kvenske forhold. Jeg håper du som er skoleelev i 2021 vil spørre en lærer, for eksempel i norsk eller samfunnsfag, om dere kan gjøre et skoleopplegg om kvener. En lærer som er litt inne i læreplanen vil forhåpentligvis være positiv til det. Jeg håper du som er lærer vil lese deg litt opp og sette av tid i løpet av året til å snakke med dine elever om kvener. Sannsynligheten for at du er den første læreren dine elever har hatt som gjør dette er absolutt til stedet. Og jeg håper alle skoler markerer Kvenfolkets dag den 16. mars 2021. Heis flagget, lag elevpresentasjoner i forkant som kan presenteres for andre elever, hent inn en lokalhistoriker som kan fortelle. Mulighetene er mange!

Jeg håper du som er ung vil spørre eldre slektninger om de kjenner til om dere har kvensk bakgrunn. Min oppfatning er at mange eldre ikke tenker på å fortelle om det, før noen eventuelt spør. Ved å spørre får du kanskje vite noe om din bakgrunn, og dermed deg selv, som du ikke visste fra før. Og jeg håper du som er eldre snakker med dine, dersom du har kunnskap om egne kvenske slektsforhold. Fortell om det, til voksne barn, barnebarn, oldebarn og andre. Det er ikke sikkert de er klar over det!

Jeg håper du som er lokalpolitiker vil se på, og løfte fram, kvenske saker i din hjemkommune i løpet av året. Har kommunen fulgt opp stedsnavnloven? Får barna tilbud om kvensk i skolen, slik de har krav på? Blir kvenske forhold hensyntatt når kommunale planer utarbeides eller revideres? Flere enn du tror vil nok sette pris på ditt bidrag.

Jeg håper media over hele landet vil benytte 2021 til å oppsøke kvenske arrangementer og satsinger som skjer i deres virkeområde. Ser vi bort fra koronasituasjonen, så skjer det tross alt mer på feltet enn noen ganger tidligere. Men igjen, det må også synliggjøres for de som ikke oppsøker det.

Med ønske om et riktig godt nytt år til alle!

Hyvvää uutta vuotta kaikile!