MENINGER:

Likestilling kommer ikke av seg sjøl

Den 28. januar var det 30 år siden Mannsrolleutvalget, leda av Jens Stoltenberg, leverte sin sluttrapport, og dermed fikk på plass en likestillingspolitikk som forandra livet til folk.

Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix 

Anette Trettebergstuen, Arbeiderpartiet, Familie- og kulturkomiteen  Foto: Peter Mydske / Ap

meninger

Mannsrolleutvalget foreslo å utvide foreldrepermisjonen til 18 måneder, og forbeholde minst en tredjedel av permisjonen til hver av foreldrene. De foreslo også fleksibelt uttak av permisjonen, selvstendig opptjening for å ha rett til permisjon, og lovfesta rett til 14 dager permisjon til far etter fødsel. De foreslo også permisjonsrett til militært personell og la opp til debatt om verneplikt for begge kjønn.

Dette var radikale forslag den gang. Høyresida, med Høyre og Fremskrittspartiet i spissen, stemte imot innføringen av en egen fedrekvote i 1993. Siden har partiene på høyresida gjentatte ganger stemt for å fjerne eller kutte i ordninga.

Arbeiderpartiet har gått foran. Vi utvidet fedrekvoten og innførte flere av de andre forslagene fra Mannsrolleutvalget. I dag tar vi mange av de rettighetene som utvalget foreslo for 30 år siden, for gitt. Men det kan vi ikke gjøre.

For før valget i 2013 programfestet Høyre å fjerne hele pappakvoten. Kort tid etter at de inntok regjeringskontorene, gjorde de ord til handling. Fra sommeren 2014 ble fedrekvoten kuttet fra 14 til 10 uker. Da tok fedre umiddelbart ut mindre permisjon. Erna Solbergs reaksjon var at hun var skuffet over norske menn. Nei, Erna, norske menn burde være skuffet over deg og høyreregjeringa. Fedrekvoten trengs fortsatt, for norske menn må ha den å slå i bordet med for å få tid med ungene sine. Så sent som på landsmøtet i 2019 vedtok Høyre på ny at de vil fjerne pappakvoten.

Fars rettigheter til tid hjemme med barna står fortsatt på spill i dag, 30 år etter at Jens og utvalget krevde disse rettighetene. For dette står i programforslagene til partiene på høyresida:

KrF:

  • Videreføre kontantstøtten.
  • Dissens mellom å enten gå tilbake til 10 uker hver til mor og far, eller fjerne kvotene helt.

Høyre:

  • Evaluere tredelingen av permisjonen og ved behov gjøre justeringer.
  • Dissens: fjerne kontantstøtten.

Frp:

  • Fjerne tredelingen av permisjonen.
  • Justere kontantstøtten.

Arbeiderpartiets program er derimot krystallklart. Vi vil:

  • Beholde fedrekvoten og styrke fedres rettigheter.
  • Sikre lik permisjon ved fødsel før og etter termin.
  • Fjerne kontantstøtten og erstatte den med ventestøtte før folk får barnehageplass.
  • Opprette et nytt mannsrolleutvalg for å fokusere på menns likestillingsutfordringer, herunder selvmord og samværssabotasje.

Likestilling kommer ikke av seg sjøl. Stem for fedres rettigheter og økt likestilling ved høstens valg. Vi kan åpenbart ikke ta dem for gitt.