MENINGER:

Mowi vil satse på Skjervøy

Mowi svarer på kritikken fra Naturvernforbundet og SV i dette innlegget.

Områdeleder John-Willy Kvarsvik i Mowi.  Foto: Privat

meninger

Mowi mener det er bra at politikerne i Skjervøy ønsker at etablering av nye lokaliteter i kommunen skal skje på en god måte. Vi mener også det er bra at de mer kritiske røstene til oppdrett kommer til ordet. Mowi ser det derimot som nødvendig å korrigere en del av påstandene som kom i innlegget fra SV og Naturvernforbundet 3.februar.

I innlegget om Mowi sin ønskede etablering i Skjervøy, så vises det til at regnskogen i Amazonas «går opp i røyk for å gi mer plass til mer produksjon av soya». Det er rett og slett feil, og politikerne i Skjervøy vil ikke bidra til avskoging av Amazonas dersom de lar Mowi etablere seg i kommunen.

Mowi produserer og bruker utelukkende fôr med soya som er garantert avskogingsfri. Faktisk har Mowi og resten av havbruksnæringen nylig inngått avtale med våre felles soyaleverandører at de også utelukkende skal levere avskogingsfri soya til sine andre kunder utenfor havbruksnæringen. Et initiativ som roses av Regnskogfondet. Det er mulig ikke Naturvernforbundet er kjent med dette, men jeg håper også de synes dette er svært positivt.

I innlegget pekes det også på fiskesykdommen ILA. Mowi er enig med Naturvernforbundet og SV i at dette en utfordring, men det er ikke slik at næringen «bruker opp» de få lokaliteter totalt sett som rammes av sykdommen. Det er derimot slik at myndighetene gir begrensinger på hvor oppdrettere kan sette ut fisk over en gitt periode. Når denne perioden er over, vil vi selvsagt ta lokalitetene igjen i bruk – som vi vil gjøre i Kvænangen.

De aller fleste utbrudd av ILA har vært såkalte primærutbrudd, som betyr at smitten ikke kom fra en nærliggende lokalitet eller en lokalitet som det har vært kontakt med gjennom utstyr. Mowi har i Kvænangen aldri opplevd at denne sykdommen har smittet fra én lokalitet til en annen, noe som tyder på at våre smitteforebyggende rutiner fungerer.

Oppdrettsnæringen er i dag av de mest regulerte næringene i Norge. Det er bra. Ved enkle søk på nettet kan alle som ønsker finne informasjon om miljøtilstand, eventuelle sykdommer og eventuelle rømminger.

SV og Naturvernforbundet mener politikerne i Skjervøy har et medansvar for de miljømessige utfordringene vi alle står ovenfor. Det er ikke bare SV og Naturvernforbundet som mener det. Ifølge rapporten Erna Solberg og resten av havpanelet la frem nylig, må det produseres langt mer bærekraftig mat fra havet enn det vi gjør i dag. Havbruk blir pekt på som en av løsningene. Mowi har forøvrig for andre år på rad blitt kåret til verdens mest bærekraftige proteinprodusent i den prestisjetunge Coller FAIRR-rangeringen.

I tiden fremover vil Mowi gjerne ha dialog med både kritikere og de som heier på flere arbeidsplasser og aktivitet i Skjervøy. Vi har allerede hatt møter med kommunen og fiskarlaget og vi tar også gjerne et møte med både SV og Naturvernforbundet for å diskutere muligheter og utfordringer i næringen.

Mowi har i dag stor aktivitet i kommunen, og vi håper på muligheten til å bidra med enda mer verdiskapning i kommunen.