Debattinnlegg

Tunneltrøbbel: Håpløse tilstander på Skjervøy

Skjervøy Høyre har hele tiden vært kritisk til måten tunnelene på innfartsveien (Maursundtunnelen og Kågentunnelen) skal utbedres. Nå ser flere enn oss galskapen.

Roald Sebergsen, Skjervøy Høyre, utenfor Maursundtunnelen  Foto: Torbjørn O. Karlsen

meninger

Fra da arbeidet i tunnelen startet har det vært fri kjøring mellom kl. 06.00 og kl. 18.00. For de som ferdes gjennom tunnelen har det hele tiden bare vært et spørsmål om når, og ikke om det skulle innføres kolonnekjøring også på dagtid. Dette skjedde fra og med onsdag 17. februar.  Det bilistene opplevde denne dagen var at tidspunktene som var satt opp for kolonnekjøring ikke ble overholdt. Kolonnene startet både før fastsatt tid og etter fastsatt tid.

Dette, samt at tidspunktene for gjennomslipp ikke er tilpasset næringslivet og øvrige brukere av tunellen skaper fortvilelse. Første gjennomslipp fra Maursund er kl. 06.00. Dette medfører at bilister som tidligere kunne kjøre fra Skjervøy for å ta ferga over Lyngen kl. 06.30 og videre over Ullsfjorden for så å være i Tromsø før kl. 09.00 om morgenen er umulig. Mange møter, kurs, konferanser og annet starter kl. 09.00. Er dette miljøvennlig og tenkes det på samfunnsregnskapet? Hvorfor klarer ikke Troms Fylkeskommune å koordinere bedre?

Skal du delta på møter i nabokommunene eller utføre oppdrag hvor du må være der f.eks. kl. 12 må du ta kolonnen kl. 09.40 fra Maursund, da neste kolonne ikke kjøres før kl. 12.20. Dette medfører at du får over 1,5 times dødtid. Hvem skal betale dette? Jo, bedriftene må ta regninga selv, og dette medfører at firmaene fra Skjervøy er påført store kostnader før de når frem til kundene og vil ikke kunne konkurrere om de samme jobbene som tidligere. Om ettermiddagen virker oppsettet for kolonnekjøringen å være greie, men da har ikke næringslivet de samme behovene.

Det er kunngjort at det skal være kontinuerlig kjøring mellom kl. 06.00 og 08.00 og mellom kl. 13.30 og 16.30. Dette er ikke innført? Det hadde vært bedre å sette kjøring hver halve time fra Maursund og hver hele time fra Hamneidet mellom kl. 06.00 til kl. 23.00 og deretter et par gjennomslipp i løpet av natten. Da hadde bilistene hatt noe å forholde seg til, såfremt disse tidene blir overholdt.  

Skjervøy Høyre påpekte utfordringene lenge før arbeidet startet i tunnelen, men ble avspist med at det vil bli så bra når arbeidet er ferdig og at andre løsninger vil bli for kostbare. Er det noen som har satt opp et samfunnsregnskap for hva det koster å utbedre tunnelen framfor å bygge ny?

Skjervøy kommune er ikke en hvilken som helst øy- og utkantkommune, selv om vi ikke er kjent for å skryte. Kommunen har to store lakseslakteri i tillegg til to hvitfiskbedrifter, andre livskraftige bedrifter i andre næringer, og en befolkning på i underkant av 3000, hvor brorparten og vel så det bor på tettstedet Skjervøy. Vi har tilnærmet 50 % av havbruksomsetningen i gamle Troms Fylke og store deler av sjømatomsetningen.

Nå er veien hovedsakelig stengt, med mulighet for gjennomkjøring ca. 11 ganger i døgnet til relativt faste tider. Kolonnetidene vil naturlig nok aldri passe for alle, men medfører flere timer forsinkelse for de fleste.

Skjervøy Høyre har tatt opp i kommunestyret vår bekymring for samferdselsproblemene i forbindelse med de planlagte utbedringsarbeidene, men ble tiet i hjel. Vi mener en ny, parallell tunnel under sjøen ikke ville medføre større kostnader eller lengre byggetid enn utbedringsarbeidene som nå er igangsatt. I tillegg ville en ny tunnel medført at man hadde en reserveløsning for vedlikehold, sikkerhet, osv.  

Hvor mye skal vi i Skjervøy kommune godta? Skal vi bare stå med lua i hånda? Vi lever i 2021 men man skulle tro vi er tilbake i 1930- årene. Jeg håper hele kommunestyret nå kan våkne og ta fatt i behandlingen vi godtar, ikke bare med hensyn til tunnelen.

Nå er utbedringsarbeidet startet, og vi kan ikke annet enn håpe på at det går så smurt som politikerne og planleggerne har sagt slik at veien igjen blir åpen for trafikk om to år. Resultatet av arbeidene blir utvilsomt en vesentlig forbedring, men stigningsforholdene blir sannsynligvis ikke bedre. Vi håper på det beste!