MENINGER:

Tilleggsforslaget ble også nedstemt. Det er da jeg mener fadesen er blitt komplett

- Det står en helt splitter ny barnehage på Høgegga med 96 plasser som ikke skal utnyttes fullt ut. Det er det som er den komplette fadese, og oppleves som direkte ulogisk, skriver Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) i dette debattinnlegget.

Karl-Gunnar Skjønsfjell, Nordreisa Høyre  Foto: Kristina Båtnes Hestdahl

meninger

Kommunestyremøtet torsdag 6. mai er historie. Ola Dyrstad og Olaug Bergset, begge fra Senterpartiet, antyder veldig sterkt i sitt i leserinnlegg i FiN at Høgegga barnehage er bygd for stor med viten og vilje. Da må jeg minne dem på at Høgegga barnehage ble prosjektert i forrige kommunestyreperiode. Der Siv Elin Hansen fra SV var utvalgsleder i oppvekstutvalget, som for øvrig også har kritisert prosessen i forhold til utbyggingen.


SV krever ekstern gjennomgang av Moan skole-utbygging

– Akkurat nå er det vanskelig å ha tillit til arbeidet som er gjort, sier Siv Elin Hansen (SV).


Sp var en del av posisjonen i Nordreisa. Ergo har de da selv hatt ansvaret for prosjektering av Høgegga barnehage. Endelig vedtak for bygging skjedde 24. oktober 2019 i kommunestyret. Samme møte der dagens posisjon ble innsatt. Dagens posisjon valgte å stole på den prosessen som var gjort. Viste seg at det var et gedigent feilgrep. Helt tydelig at Ola Dyrstad, Olaug Bergset og resten av den sittende posisjon ikke hadde hatt kontroll på det de drev på med.


Den nye barnehagen ble 120 kvadratmeter større enn tenkt. Det kan bety slutten for Sørkjosens siste barnehage

Det spøker for Sørkjosen barnehage etter det ble klart at nye Høgegga barnehage rommer langt flere barn enn tenkt. – Vi føler oss lurt, sier politikerne.


Når den fadesen først er skjedd må man forholde seg til realitetene. Administrasjon sin oppgave er å drifte Nordreisa kommune på best mulig måte utfra politiske vedtak. Derfor la de frem et forslag om å endre barnehagestruktur. Prosessen var særdeles kort, men alle lovverk ble fulgt. Stor honnør til at de var effektive og la frem et forslag til politisk behandling. Er 100% enig i at en slik prosess ikke er optimal. Forslaget til kommunedirektør ble nedstemt og dagens barnehagestruktur skal beholdes. Flertallet bestemmer og det må man forholde seg til.


Flertallet vil beholde Sørkjosen barnehage

Kommunestyret har vedtatt å beholde dagens barnehagestruktur inntil ny plan er på plass.


Hvorfor kaller undertegnende og Rune Benonisen dette for en komplett fadese? Jo, det ble også stemt over et tilleggsforslag fra Benonisen. «Høgegga barnehage åpnes for bruk av antall plasser den er godkjent for, slik at de som ønsker det kan benytte seg av barnehagen allerede fra 01.08.2021». Dette forslaget ble også nedstemt. Er da jeg mener fadesen er blitt komplett.


Skjønsfjell (H) og Benonisen (Ap): – Nå er fadesen komplett

Den nyeste barnehagen i Nordreisa vil stå med 24 ledige plasser frem til tidligst høsten 2022.


Dvs det står en helt splitter ny barnehage på Høgegga med 96 plasser som ikke skal utnyttes fullt ut. Jeg fikk en telefon fra et foreldrepar som har et barn som skal starte i barnehage til høsten. De hadde søkt Høgegga barnehage, men ikke fått plass. Fått plass i Sørkjosen Barnehage. Paret bor i umiddelbar nærhet til Høgegga. De får da ikke ha sitt barn i en splitter ny barnehage som de selv ønsker, men må istedenfor ha barnet i en barnehage fra 1976. Er dette som er den komplette fadese og oppleves som direkte ulogisk. Hadde tilleggsforslaget fra Benonisen blitt vedtatt hadde man landet på en løsning alle parter hadde vært noenlunde fornøyd med, og fortsatt beholdt en viss logikk for folk flest.


Nå har de endelig flyttet inn i den nye barnehagen: – En helt ny verden

Storfornøyde barn og voksne feiret dagen med kake, brus og boller.


Strategisk barnehageplan skal opp til behandling innen kort tid. Håper virkelig man får gjennom et vedtak som åpner Høgegga barnehage for alle 96 plasser. Slik at flest mulig får benyttet seg av en topp moderne barnehage i fremtiden.