MENINGER:

«Skal man høste og leve av naturen må man stelle godt med den»

Dokker bestemmer ved valget om naturen skal få en sterkere stemme. Ulne meninger fra mange partier som omtalt i Jakt og Fiske, kan ikke våre barn leve lenge på.

Geir Ove Bakken i Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe.  Foto: Privat

meninger

Flere sentrale politikere har under valgkampen framhevet at natur klima og miljø er den største og viktigste saken. FNs klimarapport underbygger sterkt at vi har store utfordringer for menneskeheten. Høyere temperaturer over tid gir flom, tørke, enorme branner i deler av verden. Permafrosten som blir borte i Sibir, Alaska, Finnmarksvidda, vil gi utfordringer for bosetting og matproduksjon på sikt. Alt dette bør fortelle oss om alvoret de nærmeste 50 årene. Utviklingen forteller at internasjonalt samarbeid er viktig, klar nasjonal politikk på natur/miljøsiden og endelig at hver enkelt av oss er villig til å ta ansvar.