Meninger:

Politisk historikk bør også være en del av valgkampen

Oddmar Mathiassen (KrF) mener man også bør se på partienes historie under valgkampen.

Illustrasjonsbilde.   Foto: Håkon Mosvold Larsen

meninger

Politisk historikk bør også være en del av valgkampen – derfor dette: Alt i startåret 1933 fikk KrF valgt Nils Lavik som sin første stortingsrepresentant fra Hordaland. Noen av programpostene var: Vern om de kristne og nasjonale verdiene, sosial rettferdighet, restriktiv alkoholpolitikk, tiltak for arbeidsløse og styrking av fredsarbeidet.

Ved stortingsvalget i 1997 nådde KrF toppen med 13,7 prosent og 25 representanter. Troms KrF fikk i 1973 for første gang valgt sin stortingsrepresentant. I 24 år har Troms KrF hatt sin representant i Stortinget. Ikke minst KrF-velgere fra N-Troms gjorde dette mulig. Mange beste- og oldeforeldre til dagens velgere har slik stemt KrF. Fra valget i 2001 til 2005 blei valgresultatet for KrF mer enn halvert. Siste gallup viser en liten stigning.

KrF har vært med i åtte regjeringer og har hatt statsministeren i tre av disse. Sentrumsregjeringa 1972-73 med Lars Korvald (KrF) som statsminister fikk forhandla fram en handelsavtale med EF (EU). Kjell Magne Bondevik (KrF) som blei statsminister i 1997, har formulert KrFs verdimål slik: Vern om liv, født og ufødt, vern om natur, miljø og familien, rett til arbeid, inntekt, rett til omsorg og for sosial utjevning, nedrusting og menneskerettigheter, ansvarlig ressursbruk, aktiv formidling av den kristne kulturarven.

Kjell Bondevik (KrF), onkel til Kjell Magne, var Kirke- og undervisningsminister 1965-71. Han fremma proposisjon om ny grunnskolelov, friskolelov, distriktshøgskoler, universitet i Tromsø – noe han fikk flertall for i Stortinget. Bondevik fikk gjennom et mer desentralisert ungdomsskoletrinn i grunnskolen sammenligna med Aps krav i 1969 om fire linjer.

Elsa Skjerven (KrF) fikk som familie- og forbrukerminister 1965-71, gjennomført et nytt tilskottssystem i hjemmehjelpsordninga, opptrapping i barnehagesektoren, fikk forberedt proposisjonen om ferieordning for bønder og fiskere.

Som sosialminister 1965-71 fikk Egil Aarvik (KrF) blant annet gjennomført folketrygd, integrasjon for funksjonshemmede, vesentlig bedring i pensjonen for krigspensjonistene.

Som barne- familieminister (1997-2005) fikk Valgerd Svarstad Haugland (KrF) gjennomslag for kontantstøtten – i dag for barn under to år og mulighet for kombinasjon med barnehage.

Helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) 1997-2005 er kjent for røykeloven. Ollaug Bollestad (KrF) fra landbruksfylket Rogaland er nå mat- og landbruksminister. Dagens barne- og familieminister - Kjell Ingolf Ropstad (KrF) - har fått gjennomslag for en betydelig økning av barnetrygden og ellers støtteordninger for barn i fattige familier.

Jeg undres når partiet Rødt med sin marxistiske ideologi nå er over KrF på gallup.