Debattinnlegg:

De som bor i distriktet fortjener rimelige bensinpriser

I det siste har media fokusert på de høye bensinpriser i Tromsø by, og sist fredag var den over 20 kroner og folk reagert på dette.
meninger

Miljøparti De Grønne (MDG) sin representant Barbara Vögele sier til avisen iTromsø at fattigdommen ikke økes med høy bensinpriser,.

Dersom bensinprisen økes, vil den enkelte forbruker betale mer for varene sine, på grunn av at transportsfirma må få inndekning av sine kostnader, og dette kan ikke Vögele bortforklare.

I tillegg er det mange småfamilie som er avhengig  å kjøre sine barn på forskjellige aktiviteter, og med høye bensinpriser vil kanskje overveie å flytte ifra vår landsdel, og det er dårlig distriktspolitikk.

Det er viktig at de eldre får en verdig alderdom, og med høye bensinpriser vil noen av de eldre ikke få anledning til å delta på sosiale sammenkomst.

Under årets valgkamp var det fokusert på fraflytting ifra distrikts-Norge, og da er bør man har rimelig bensinpriser der.

MDG, Sv og Rødt tror at folk liker de høye bensinpriser, men det er motsatt, og på den rød-grønne side har Arbeiderpartiet og Senterpartiet en bedre klimapolitikk enn MDG, SV og Rødt.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet ønsker at det skal bo folk i distrikts-Norge, og en av deres  virkemidler for å stoppe fraflytting , er at de som bor i distrikts-Norge skal få rimelig bensinpriser.

Dette fortjener de som bor i distrikts-Norge.