MENINGER:

Inntektsgapet skal tettes

Inntektsgapet skal tettes, sier påtroppende landbruksminister Borch. Det er en god start for ministeren. 

Frank Valø, Fylkesleder Troms Bonde og Småbrukerlag.  Foto: Arne Teigen

meninger

Faglagene har også krevd tetting av inntektsgapet mellom jordbruket og resten av samfunnet, så hær er man samstemt. Tetting av inntektsgapet mellom produksjonene har etter min mening vært et ikke tema verken hos landbruksdepartementet eller faglagene og man kan undre seg hvorfor.

Viss man skal tørre å utrope noen i jordbruket som inntektsvinnere så må det være geitebonden med en årsverk inntekt på ca 430.000 kr, inntektstaperen er ammeku produsenten med skarve 163.000 pr pr årsverk og nest nederst saueholdet med ca 193.000 pr årsverk. Årsverk differansen er svimlende 267.000 kr pr årsverk, uforståelig at lik arbeidsmengde og innsats skal betales så forskjellig.

Forventningene til at vår nye landbruksminister tar umiddelbart tak i denne skjevheten er enorm siden hun selv har hatt en trygg og god oppvekst på et sauebruk og forstår hvor skoen trykker. Hvorfor ikke faglagene har klart å formidle budskapet om at det er to inntektsgap som må tettes er uforståelig ut fra mitt ståsted.