Meninger:

Det som brukte å hete "smittebølger", heter visst nå vaksinemotstandere

Jeg river ut det lille jeg har igjen av hår mens jeg prøver å tyde logikken, skriver Kristoffer Reiersen.

Illustrasjonsbilde.   Foto: Terje Pedersen / NTB

Kristoffer Reiersen.  Foto: Privat

meninger

I lys av oppslagene som dukker opp i media nå til dags, hvor en del bekymringsverdige tiltak foreslås som en plausibel løsning for dagens utfordringer, så vil jeg tilføre mine synspunkter til det store bildet.

Det aktuelle forslaget jeg adresserer er altså innføringen av covidpass. Dette er en ordning hvor man beviser sin vaksinasjonsstatus ved hjelp av et immuniseringsbevis, som skal gi de vaksinerte fordeler i samfunnet. Det argumenteres for at dette skal gi insentiv til den uvaksinerte om å vaksinere seg, samt sikre smittefri ferdsel. Kanskje dette fremstår som en god ide på overflaten, men la oss se litt nermere.

Nakstad sier i et oppslag i DB her om dagen at "studien bekrefter også at du som fullvaksinert person kan være like smittsom som en uvaksinert person hvis du først blir smittet selv". Dette i seg selv får meg til å heve et øyebryn, da det gjør at forslaget faller på sin egen urimelighet.

Denne studien Nakstad prater om tar for seg hvordan smitte sprer seg i familier blant vaksinerte og uvaksinerte. Kort fortalt viser studien at en uvaksinert person typisk sprer smitten videre til familiemedlemmer i 38 av 100 tilfeller, og en vaksinert person typisk sprer smitten videre til familiemedlemmer i 25 av 100 tilfeller. Altså en reduksjon i smitte på 34 prosent, noe annet enn det som ble annonsert.

I Norge er 94 prosent av den voksne befolkningen vaksinert (Kilde FHI). Hvis vi normalfordeler funnene fra studien over vaksinedekning, så finner vi at de vaksinerte står for 92 prosent av smittespredningen blant voksne i husstander, og de uvaksinerte står for 8 prosent. Hvis alle hadde vaksinert seg, så ville man i beste fall ha endret det berømte r-tallet med 3 prosent. Er dette god nok grunn for å innføre medisinsk apartheid?

Noen argumenterer for immuniseringsbevis da det kan se ut for at det er høyere sannsynlighet for sykehusinnleggelser blant de uvaksinerte, spesielt i noen aldersgrupper. Rettferdiggjør dette å overstyre folks frie vilje? Hvor går denne grensen? Personlig mener jeg fokuset burde være på informert samtykke, da dette er et prinsipp som har vist seg å fungere godt. Alternativet er å segmentere en liten gruppe, noe som oftere blir pensum i historietimene senere.

Ledelsen sier at covidpass er et tiltak for å ikke overbelaste helsevesenet. I 2018 var det 4597 innlagte pasienter med influensalignende sykdom mellom oktober og april. Til sammenligning har det vært 5733 covid-innlagte totalt siden februar 2020 (4). Jeg stusser over velviljen man har til å innføre demokratisk destabiliserende tiltak, i stedet for å matche sykehuskapasiteten man brukte å ha for noen år siden, men her må det kanskje være noe jeg ikke har forstått?

“Å gi fordeler til de vaksinerte” høres jo riktig fint ut, men la oss ikke lure av retorikken. Selvfølgelig betyr dette å ta rettigheter i fra den uvaksinerte. Ideen med covid-pass er altså å “motivere” den uvaksinerte til å vaksinere seg med å frarøve de friheter, samt bevise at man ikke utgjør en smittefare. Det man i virkeligheten beviser er at man har økt sjansene sine for å overleve covidsykdom fra over 99,9 prosent til litt nærmere 100 prosent. Er dette et godt nok argument for frata 6 prosent av befolkningen en serie med friheter?

Jeg tenkte at dette var et kapittel i historien som vi alle var enig om å ikke gjenta. Kanskje man er nødt til å si det med klartekst også i 2021: Jeg er imot et klassesamfunn hvor identitetspapirer beviser din bevegelsesfrihet og/eller fordeler i samfunnet. Dersom du må vifte med et dokument som beviser din frihet, så er du i prinsippet ikke fri. For meg er dette en sannhet man ikke kommer bort fra. "Men skal frihet prioriteres over alt annet?" spør man. Frihet som vi kjenner det er et gode og en ordning det har tatt mange tusen år å komme frem til. Det er svært skjørt, og historien viser at det går mye fortere å ta frihet vekk enn å få det tilbake. Dersom man skal begynne å tukle med frihet, så er det på sin plass å kreve noen virkelig bunnsolide argumenter. Jeg kan ikke se at noe slikt har blitt presentert så langt.

For å beholde sine goder og sin bevegelsesfrihet så foreslås det tvungen innrullering i et vaksineabonnement hvis vilkår oppdateres jevnlig uten sluttbrukers samtykke, samtidig som det vitenskapelige grunnlaget for å innføre denne ordningen svikter fullstendig. Statusen "fullvaksinert" er en mållinje som flyttes på nesten månedlig basis, og du og jeg må ta vår månedlige dose for å beholde våre "goder". Dette på tross av at Pfizer har vært i hardt vær fra det vitenskapelige fagmiljøet i det siste når det gjelder uriktig fremstilling av data med tanke på både sikkerhet og effektivitet. Men dette temaet klarer man å unngå som om det skulle vært menneskerettigheter det var snakk om.

For å sitere Peter Doshi, redaktøren i British Medical Journal: "Hvis sykehusinnleggelser og dødsfall skjer eksklusivt blant de uvaksinerte, hvorfor er da en booster nødvendig?".

Covidpass er en ordning med stort bruksområde. De fleste stater som har innført dette argumenterer i starten for at det er et viktig tiltak for næringslivet, og at det gjør det mulig for bransjene å unngå en nedstengning pushet av... staten selv. Det koster svært lite å utvide bruksområdet, som vi kan se i f-eks i Australia som brukte å være et friskt demokrati for snart 2 år siden. Der må man enkelte steder nå ha immuniseringsbevis for å få forlate hjemmet sitt utover en viss radius. Er det dit vi vil?

Nrk urix publiserte et oppslag her om dagen som omhandlet den danske regjeringens holdning. Ordlyden var som følger: "Dødstallene og smitten stiger i Danmark. Det er nå politisk flertall for å innføre nye koronatiltak i dag. Statsministeren legger skylden på de uvaksinerte". Ikke bare er påstanden faglig feil som vi har sett, den er også ekstremt farlig og polariserende. Er det dette klimaet som er på tur å vokse frem i Norge?

Når influensatrykket stiger årlig, så sier vi at det er influensasesong, noe som har med tiden på året, luftfuktighet og temperatur å gjøre. Nå når covidsmitten stiger på samme tiden av året som i fjor, så antydes det at det skyldes de uvaksinertes motvilje til å føye seg en selvmotsigende og i beste fall forvirrende argumentasjon. Det som brukte å hete "smittebølger", heter visst nå vaksinemotstandere.

Mange har åpenbart fått tunnelsyn. Folk er mer bekymret for covidsmitte enn for mental og fysisk helse, skolegang og velferd, isolasjon av eldre, tap av arbeidsplasser, konkurser, vold i hjemmet, alkoholisme, fattigdom, venteliste i helsevesenet, tap av frihet og autoritarianisme. Alt dette på tross av den godt dokumenterte overlevelsesraten på over 99.9 prosent, som man heller ikke kan nevne uten fare for å bli ansett som “uten empati for de eldre”.

Det er ubehagelig å være vitne til at smittevernstaten har blitt overordnet demokratiet, og at ledere ikke føler på noen sperrer i det de ser på muligheten for å polarisere samfunnet ytterligere, med god hjelp av media - som ikke har tatt sitt samfunnsansvar spesielt seriøst de siste 2 årene.

Nå når den "nye normalen" dyttes ned i halsen på oss, så kan vi lure på hvordan vi gikk fra en lovnad om åpning ved 70 prosent vaksinedekning, til globalt immuniseringssertifikat for å bevise din vaksinestatus, på tross av at Nakstad "understreker at den største nytten av vaksinene imidlertid ligger i beskyttelsen mot alvorlig sykdom". Hvis du stiller spørsmål med dette, så er du en trøbbelmaker som hindrer samfunnet i å komme tilbake til det gamle, selv om vi daglig hypnotiseres til å omfavne "den nye normalen" av media. Jeg anser det hele som en kjempestor selvmotsigelse.

Jeg river ut det lille jeg har igjen av hår mens jeg prøver å tyde logikken som ser ut til å være følgende: De vaksinerte må beskyttes med å presse de uvaksinerte til å vaksinere seg, med en vaksine som ikke beskyttet de vaksinerte i utgangspunktet. Forstå det de som kan.