Debattinnlegg:

Regjeringen er allergisk mot fagfolk

Ingen regjering er så kloke at de kan ignorere faglige råd. Heller ikke Støre-regjeringen.

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) utenfor Akershus festning der samfunnskritisk nøkkelpersonell skal vaksineres mot covid-19 de neste dagene. Foto: Gorm Kallestad / NTB  Foto: Gorm Kallestad

meninger

Politireform, domstolsreform og rusreform. Fagfolkene er stort sett enige når reformtåken har lagt seg: Endringene Høyre-regjeringen sto for var nødvendige og viktige.

Det er lett å kritisere en reform, men det krever sterke ledere å stå løpet ut slik Høyre har gjort gjennom mange år med tungt arbeid for viktige reformer for folks trygghet, rettsikkerhet og menneskeverd.

Da Høyre forlot regjeringskontorene kan det virke som at den politiske ryggraden i regjeringen gjorde det samme. De rødgrønne lover reverseringer over en lav sko – i strid med faglige råd, og til inntekt for populistiske, men ukloke, politiske "seire".

Politireformen
Høyre har vært opptatt av trygghet for alle, der folk bor. Det å styrke beredskapen og sørge for et sterkt politi er et arbeid som aldri tar slutt, men noen ganger gjør man større fremskritt enn tidligere. Resultatet etter åtte år i regjering og seks år med politireform er historisk.

Derfor er det også så gledelig å se at optimismen rundt politiets nye struktur og arbeid øker:

Men nå, etter flere skyteepisoder på Oslos østkant, varsler justisministeren at løsningen kan være flere kontorlokaler – på tross av politimester Beate Gangås’ klare beskjed: De trenger flere politifolk, ikke flere politibygg.

Og det gjelder ikke bare i Oslo. I Hurdalsplattformen varsler regjeringen at de ønsker å gjenopprette opptil 20 lensmannskontorer i hele landet, men glemmer at det altså ikke er bygg som holder folk trygge. Det er det politifolk som gjør.

Domstolsreformen
«Gjeninnføre strukturen for domstolane før domstolsreforma av 2021 for å vareta borgaranes rettstryggleik og sikre sjølvstendige domstolar med stadleg leiing, med unntak for domstolar der domstolsleiar, kommunane i rettskretsen og dei tilsette gjennom sine tillitsvalde er samde om å oppretthalde dagens struktur».

Slik lyder reverseringsregjeringens ord.

Til tross for advarsler fra Høyesterett, juristforbundet, dommerforeningen, domstolsadministrasjonen, alle landets førstelagmenn, sorenskrivere, flere statsadvokater, Økokrim-sjef og tidligere statssekretær (Ap) Pål Lønset – og ikke minst barneombud Inga Bejer Engh, som mener at en reversering av domstolsreformen vil svekke barns rettsikkerhet.

Dette taler for seg selv.

Rusreformen
I begynnelsen av 2021 varslet Høyre-regjeringen en lenge etterspurt rusreform, der man skulle gå fra å straffe rusmisbrukere, til å hjelpe dem. Et stort flertall blant norske fagfolk var enige om at dette ville være et riktig steg. Over 60 prosent av fagfolk i rusfeltet støttet reformen, ifølge Fagrådet.

Rusreformen kom dessverre aldri så langt at den nye regjeringen nå kunne ha reversert den. Den ble stoppet av Arbeiderpartiet i Stortinget allerede i vår. Det nevnes heller ikke noe arbeid for en ny rusreform i Hurdalsplattformen – selv om majoriteten av fagfolk i Norge mener det er nødvendig.

Etter at Støre og Vedum har higet etter makten i åtte år, er det kanskje lett å bli blendet av glansen over et statsrådskontor og blankpolerte regjeringsbiler.

Men dette er ingen unnskyldning for å ikke lytte til fagfolk. Ingen regjering er så kloke at de kan tillate seg å ignorere faglige råd. Heller ikke Støre-regjeringen.