Politikere i pengerus

Ragnvald Myrvang om møtegodtgjørelse av folkevalgte.

Ragnvald Myrvang. 

meninger

Etter at jeg i et intervju i Nordlys uttalte meg om møtegodtgjørelsene for utvalg og råd i Troms fylkeskommune, har noen tolket dette som om det også møtegodtgjørelse for fylketingsrepresentantene, men det er ikke riktig.

Alle medlemmer av fylkestinget får utbetalt en såkalt basisgodtgjøring på 15 % av fylkesordførers godtgjøring, for 2015 vil dette utgjøre vel 133.000 kroner. Gruppemøter og komitemøter er inkludert.

Det er egne tilleggsatser for diverse posisjoner i systemet. For 2014 ble det utbetalt 8,5 mill. kroner til fylkestingets medlemmer og møtende varamedlemmer. Kostgodtgjøring, overnatting og reise kommer i tillegg.

Til 4 fylkesråder og en politisk rådgiver er det utbetalt 5,2 mill. kroner. Fylkesrådene forestår den utøvende politiske virksomheten mellom fylkestingsamlingene.

Ovennevnte møtegodtgjørelse for utvalg og råd er som tidligere omtalt i Nordlys, kr. 4442,- For Finnmark, Nordland, Nord-Trøndelag og Østfold (tilfeldig utvalgte fylker) er gjennomsnittsgodtgjørelsen kr. 845,- pr. møte, noe som utgjør under 20 % av kr. 4.442,- i Troms.

Demokratiet kan være skjøre saker, og politikerforakten er ødeleggende, derfor bør Fylkestinget i Troms ta en grundig gjennomgang av hele regelverket for avlønning og godtgjøring til sine folkevalgte, med tanke på mer "edruelige" satser.