Gjennom mange år har Nord-Troms videregående skole opplevd både store endringer og en rekke krevende forslag.

La oss slå fast at skolestedene både på Storslett og Skjervøy er svært viktig for Nord-Troms, og også for utdanning av ungdom fra andre steder i vårt store fylke.

Begge skolestedene har fått et rykte på seg for å være skoler som bryr seg litt ekstra om elevene, og dette har vist seg ved at frafallet har vært veldig lavt. Faglig får også skolene skryt.

Da skolested Skjervøy var foreslått nedlagt i 2013 tok lokalpolitikere og næringsliv affære, og det fylkesrådet som førte frem forslaget den gang måtte trekke seg.

Nord Troms videregående skole, skolested Skjervøy har utviklet seg til å bli en av de beste og viktigste skolene når det gjelder å utdanne ungdom til de blå fagene. Søking til disse fagene er i dag så høye at ikke alle får plass på den linja de helst ønsker.

Veien til dit skolen er i dag har vært både humpete og lang.

Slik har det også vært med to saker som dagens fylkesting kommer til å fastslå nå skal iverksettes, når Troms og Finnmark fylkesting samles i neste uke.

Vi tenker da på skolebruksplanen, og opprusting av Nord-Troms videregående skole, samt undervisningsfartøy til skolested Skjervøy.

Begge sakene har vedtak fra fylkestinget i Troms for 2015-2019, og det har tatt tid å få disse på plass i inneværende periode. Senterpartiet lokalt og på fylkestinget har vært pådrivere for begge sakene.

I skolebruksplanen ble skolebygget på Storslett, et bygg fra 1971, i vedtak fra fylkestinget i 2022 prioritert som det bygget og den skolen som skulle få sin oppgradering først. Senterpartiet var på en omvisning på skoen våren 2020 og fikk med selvsyn se og høre om et skolebygg som virkelig trengte oppgradering for å tilfredsstille dagens krav til en moderne skole. Senterpartiet har vært klare på at dette skolebygget måtte prioriteres på topp. Vedtaket vil nå åpne både for renovering og bygge nytt. Det siste var det nok få som trodde på da Senterpartiet antydet dette på den befaringen som vi hadde våren 2020.

Når det gjelder undervisningsbåt til skolested Skjervøy så vedtok fylkestinget i Troms at denne skulle bygges som et kombinasjonsfartøy for både fiske- og oppdrettsopplæring. Dette vedtaket er i flere runder utfordret, men takket være en iherdig innsats og stå på vilje fra blant andre Senterpartiets fylkestingsgruppe, så vil fylkestinget i neste uke fastslå at det nå skal bygges en båt som vil bli et moderne redskap i opplæring både innenfor fiske og oppdrett av laks, og rammen for kjøp av fartøyet vil nesten dobles fra det opprinnelige nivået som var avsatt til formålet. Med dette viser fylkeskommunen vilje til en fremtidsrettet satsing, til beste for elevene og for rekruttering til den blå næringen.

Ikke alt går like kjapt i den politiske kvernen, men de vedtakene som nå kommer til å bli gjort i fylkestinget i neste uke, viser at det er viktig å jobbe grundig og godt politisk for å komme i mål.

Senterpartiets gruppe har jobbet godt og intensivt for å få dette til, og lokalpolitikere i alle Nord-Troms kommunene har også vært tydelige på hva som forventes.

Gjennom disse vedtakene blir skolene på begge skolesteder satt i stand til å kunne være en viktig samfunnsbygger også i de kommende 50 år.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no