Det skjer mye i dag, når det gjelder samfunnsutviklingen, og det skjer i et slikt tempo at det er vanskelig å få med seg alt. Administrasjonen i kommunen setter i gang med en stor undersøkelse hvor hensikten blant annet er å forstå hvordan folk ønsker å bo i kommunen, hvilke servicebehov vi har og hva som skal til for å skape bolyst. Det er å håpe at alle bidrar helhjertet. Et prisverdig tiltak!

Så går vi inn i et kommunevalg om ikke så lang tid og jeg mener at det er viktig å avklare en del forhold slik at vi kan velge riktige politikere til å styre kommunen vår.

Dersom en skal kunne prioritere tiltak og ideer så er det vesentlig at en foreslår riktig rekkefølge på tiltakene som settes i gang. Dersom tiltak settes inn i feil rekkefølge så blir det et dårlig resultat til slutt, eller et dårligere resultat enn det kunne blitt.

Hva er viktig når en familie skal vurdere om de skal bosette seg i en kommune eller bli boende i sin kommune:

1.       Familien må ha en inntekt å leve av.

2.       Arbeidet må være tilfredsstillende for den enkelte og passe til kompetanse og utdannelse.

3.       De fleste ønsker å kunne jobbe for å skaffe seg nødvendig inntekt.

4.       Når dette er på plass så ønsker en at denne situasjonen skal være sikker og vare i «all» fremtid.

5.       En ser på hvilke tilbud som en har i sitt nærmiljø og dersom det er noe som mangler så undersøker en hvor langt og vanskelig det er komme seg til et slikt miljø.

6.       En vurderer om anstrengelsene for å kunne oppsøke det ønskete miljøet er så store at det overskygger fordelene med boforholdene på hjemplassen.

7.       Dersom fordelene vurderes som store så begynner en å tenke på å flytte på seg!!

8.       Til slutt må vurderingen bli om bindingene til dagens bosted er slik at en ikke kan eller har råd til å flytte på seg.

Kolbein Simonsen Foto: Torbjørn O. Karlsen

Hva tenker dere er om forholdene i vår kommune?

Det vil derfor være skikkelig positivt om vi kunne få i gang en meningsutveksling (saklig) om overnevnte og at det kan ende med en konklusjon. En positiv konklusjon på punktene 1-4 betyr at en kan konsentrere seg om de mer behagelige punktene 5-8.

En negativ konklusjon på punktene 1-4 krever mer av oss. Da må vi mene noe om hva som kan gjøres for å rette på forholdene for oss som bor i Skjervøy kommune. En må ikke bare påvise svakheter og problemer, men komme med forslag til tiltak som kan bedre forholdene.

Er det mulig å f å i gang en slik viktig meningsutveksling, for eksempel i Framtid i Nord?

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no