Klær er et miljøproblem. Vi bruker store arealer og ressurser, og store mengder vann og kjemikalier til fremstilling av tekstiler. I tillegg er mange tekstiler lagd av plaststoffer, og avgir mikroplast i bruk, ved vask og når de slites. Vårt klesforbruk er ikke bærekraftig. Likevel har mange av oss stadig lyst til å fornye garderoben. For å kunne gjøre dette på en mer miljøriktig måte, arrangerer Naturvernforbundet i samarbeid med mange lokale arrangører Den store klesbyttedagen 26. mars.

Gjenbruk er den mest miljøvennlige måten å fornye garderoben på. Norske klesskap bugner over, og Fretex Oslo mottar daglig 25 tonn klær som folk har ryddet ut av skapene sine. Men fyller vi klesskapene med nye klær fra butikkene er vi like langt, og klimaet og miljøet rammes. Ved å bytte minsker vi behovet for å kjøpe nye klær, og dermed reduserer vi både ressursforbruket og forurensingen kraftig. Faktisk kommer så mye som 8 prosent av de globale klimagassutslippene fra tekstilproduksjon, og det er mer enn alle utslipp fra fly- og båttransport til sammen.

Klesbytting kan bidra til å gi plagget lengre liv. Hvis du ikke vil bruke plagget lenger, kanskje noen andre vil? Om et plagg brukes dobbelt så lenge, halveres miljøfotavtrykket fra produksjon av plagget. Derfor er det viktig å bruke klærne så lenge som mulig, kjøpe kvalitet når du kjøper nytt, og satse på gjenbruk om det er plagg du ikke bruker.

Klesbyttedagen er en anledning for deg som vil fornye klesskapet på en miljøvennlig måte. Dine klær kan samtidig få et nytt liv i en annens klesskap. Naturvernforbundet vil gjøre det lettere å ta miljøvennlige valg i hverdagen, og Klesbyttedagen er noe alle kan være med på. I 2019 ble det arrangert nær 120 klesbyttefester fordelt over hele landet, og over 50 000 plagg byttet hender i løpet av dagen. Det ga en besparelse på 378 000 kilo CO2, mellom 135 og 203 millioner liter vann og 40 tonn kjemikalier, sammenlignet med å kjøpe nye klær. Vi i Naturvernforbundet og Husflidslaget i Nordreisa er med på å bremse overforbruket, og arrangerer klesbyttedag 26.mars 2022. Ta med deg maks sju plagg, og gjør en forskjell for miljøet!