Midt i den mest hektiske tiden blir det feil på både hoved- og reservefartøy som trafikkerer Kvænangen og Vorterøy.

Feil vil alltid kunne skje og her er man maksimalt uheldig. Slik jeg forstår det så har det vært feil i en lengre periode på reservefartøyet. I dag er det gitt beskjed om at det vil gå ca. 3 uker før Kvænangen, som normalt betjener ruta, er tilbake. For befolkningen i Nord-Troms og Kvænangen spesielt er dette en uholdbar situasjon.

Troms fylkestrafikk sier at dette er avvik som sannsynligvis vil medføre at rederiet får gebyr i forhold til kontrakten.

Gebyr hjelper ikke folk som bli rammet og det er merkelig at et stort rederi som Torghatten ikke har en båt å sette inn som kan oppfylle alle sider av kontrakten.

Samfunnskritiske oppgaver står i fare i forbindelse med denne situasjonen. jeg tenker da på:

  • Ambulansebåtberedskap for området

  • Matforsyning

  • Søppelhåndtering

Som jeg innledet med så kan ting skje og folk i øysamfunn er vant med å tilpasse seg, men denne situasjonen går langt utover det som er normale avvik. Og når de skjer i den delen av året der det er mest folk i området så blir det uforståelig at ikke rederiet og ansvarlige myndigheter sørger for at samfunnene kan fungere.

Ansvarlige myndigheter må se på denne hendelsen og sørge for en beredskap som gjør at man unngår dette i fremtiden. Vi kan ikke godta at slike ting får skje.