Charles Eriksen, eldrerådsleder i Balsfjord, tok tidligere i sommer opp et viktig tema i Nordlys. Det gjelder den raske digitaliseringa i samfunnet og eldre som ikke klarer å følge med i galoppen.

Digitaliseringen skaper problemer for den eldre befolkningen det er det ikke tvil om. En sak er teknikken, men en annen årsak er at de er usikker på sikkerheten når de går på nettet med sine personlige data.

Jeg har tidligere, i et avisinnlegg, skrevet om episoder hvor jeg har opplevd situasjoner som viser at utviklingen går så raskt at de eldre får problemer og det gjelder på mange områder:

-          Bruk av kort-tjenester generelt

-          Sentraliseringen av kundeopplysnings-tjenesten. Her tenker en ofte bare på å få tjenesten utført så rimelig som mulig uten å tenke på om de som utfører tjenesten snakker et tydelig språk og har tid til en fornuftig rådgivning.

-          Kort som betalingsløsning på offentlige samferdselsmidler.

-          Selvbetjening i kiosker på for eksempel hurtigbåter

-          «Tar ikke mot kontanter her!»

-          Sikkerheten i tjenesten

Det er nok mange som opplever at endringene skjer for raskt men det er det lite å gjøre  med. Spørsmålet er hva som må til for å gjøre situasjonen lettere for de eldre. Når det gjelder bankenes ansvar her så har jeg jobbet i bank i 17 år og sett den enorme endringen her.

Vi hadde en spørreundersøkelse i 2004 hvor vi ba kundene gi oss tilbakemelding på hva de opplevde som det største problemet i vår bank. Svaret overrasket oss. De mente at vi burde få køordner i kassa for det var noen som snek i køen. Få år senere så du ikke en kunde inne i lokalene og banker med mange lokalkontorer har måttet sentralisere. Den beste løsningen her er at kundene beholder sine kontakter i banken hvor de enn måtte være.

Hva kan gjøres:

-          Satse på opplæring av de eldre i å bruke digitale tjenester. Gjerne ved at eldreforeninger og andre foreninger gis ressurser til å drive opplæring.

-          Sørge for at de som ansettes i kundeopplysningstjenesten snakker et klart språk. Det gjelder at utenlandske snakker godt norsk. At en snakker en klar dialekt. Det er mange vakre dialekter i Norge men alle er ikke like tydelige.

-          Alltid en nødløsning med kontanter på offentlige samferdselsmidler.

-          Alltid en reserveløsning med kontanter i overnevnte kiosker.

-          Plikt til å ta mot kontanter så lenge det er et godkjent betalingsmiddel.

-          Satse på maksimal utbygging av sikkerheten innen tjenesten.

Takk til Charles Eriksen for at han drar i gang en viktig debatt.