Elevene er nå mye mer tilstede på skolen og færre faller fra underveis i skoleåret. Dette er gode nyheter og en god start for økt kunnskap og bedre skolemiljø for elevene, fraværsgrensen virker slik vi ønsker. Onsdag 5. juli kom nemlig tallene for fraværet i den videregående skolen for skoleåret 2016/17 og tallene viser gode resultater for Troms.

I mai var vi sammen med statsministeren på skolebesøk i Harstad hvor vi møtte både elever og lærere. Noe av det som ble trukket frem var holdningsendringen for det å møte opp i timene, at elevene og foreldrene har fått tilbake ansvaret for oppmøte, flere elever i timene gir bedre læringsmiljø og lærerne har langt større muligheter for å følge opp den enkelte. Dette er gode og positive effekter som kommer hele skolemiljøet til gode.

Allerede i september i fjor meldte lærere om at klasserom som før var halvtomme, nå var fulle av elever. I hele landet har fraværet gått ned. Her i Troms er antallet fraværsdager per elev redusert med hele 50 prosent! I tillegg har antall fraværstimer gått ned med 38 prosent. Det er utvilsomt viktig for læringen at elevene er på skolen. Når fraværet går ned gis elevene anledning til å lærer mer.

Regina Alexandrova (H) Foto: Torbjørn O. Karlsen

Det viktigste for et godt læremiljø er dyktige lærere, derfor har Høyre de siste fire årene etterutdannet tre ganger så mange lærere, stilt høyere opptakskrav til lærerhøyskolen og gjort lærerutdanningen om til en mastergrad. Lærere har en av Norges viktigste jobber, og derfor skal de satses på.

Å stille krav er faktisk å bry seg. Ikke alle gode og effektive tiltak koster penger og fraværsgrensen er et godt eksempel på det. Dette er nye ideer og bedre løsninger i praksis som alle er tjent med.  Selv ikke verdens beste lærer kan undervise en elev som ikke er på skolen. Derfor er det viktig at vi faktisk stiller krav til at elevene møter opp.

Norge trenger en regjering som tar skole- og utdanningspolitikk på alvor og som prioriterer skole høyt. Norge har svært gode forutsetninger for å levere helt i toppen internasjonalt til skoleelevene våre. Vi har en vei å gå for å gi elevene den beste utdanningen, men vi ser allerede mange positive forbedringer. Det handler om å ta tak i hele bredden av verktøykassa siden det er mange ting som griper inn i elevenes hverdag. Derfor har Høyre økt innsatsen for flere helsesøstre, forbedret lærerutdanningen, etterutdannet flere lærere, styrket betingelsene og økt statusen for yrkesfagene og innført en fraværsgrense som vi ser fungerer.

Kent Gudmundsen Foto: Marius Hansen

Videre skal vi fortsette å videreutvikle norsk skole og styrke innsatsen tidlig i skoleløpet slik at flere barn sikres grunnleggende ferdigheter som er helt avgjørende for det videre skoleløpet. Dette blir et stort og viktig løft som vi skal lykkes med.  Det er helt avgjørende at alle elever får et best mulig utgangspunkt med gode læringsmiljø slik at de er klar til å møte arbeidslivet med god kunnskap og kompetanse som kan bidra til videre vekst, trivsel og god velferd for alle i Norge.