Kjære alle innbyggere og venner av Kvænangen

Jeg håper dere har hatt en riktig fin juletid og at julen gav fine opplevelser, god mat og opplading til et nytt år.

2021 har på ny vært et spesielt år. Det til tross, vi klarer å omstille oss, se muligheter og komme relativt greit ut av året. I år som i fjor vil jeg berømme våre dyktige ansatte, næringsliv og frivilligheten som står på for at hver og en av oss skal kunne leve så gode liv som mulig. Særlig vil jeg trekke fram teamet som i 2021 har stått for vaksineringen av nesten alle.

I 2022 står vi overfor nye utfordringer. De er jeg helt sikker på at vi vil takle godt dersom vi står sammen. Ordet kommune kommer fra det latinske ordet «communis» og betyr «felles». Det er grunnlaget for å drive kommune, at vi gjør det i fellesskap. Innbyggere, ansatte i kommunesektoren, næringsliv og mange flere.

Dette fellesskapet må bygge på gjensidig respekt og forståelse. Vi må akseptere at vi ser ulikt på ting og at vi er forskjellige. Vi må gi hverandre tillit og tro på det beste i hverandre. Alternativet kan rasere felleskapet og selve grunnlaget vi bygger framtidas kommune. Derfor er også visjonen til Kvænangen kommune at «sammen skaper vi framtida».

Når vi nå går inn i 2022 er det en ting jeg håper å få deg som innbygger med på laget på. Vi har over mange år jobbet med at ingen barn skal oppleve mobbing i skolen. Det skal vi fortsatt jobbe med. Men jeg håper vi kan jobbe også vi voksne kan ta et oppgjør med måten vi prater om og med hverandre. Særlig ser vi at det på nett foregår mobbing av voksne. Det er helt ugreit. Og til alle som «bare» lesere, tenk på Arnulf Øverlands sitat: «du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv».

Jeg håper du får et fantastisk 2022, og ønsker deg alt godt.

Godt nytt år!

Eirik Losnegaard Mevik

Ordfører Kvænangen kommune