Jeg viser til fylkesråd Agnete Masternes Hanssens innlegg i Framtid i Nord 12/5.

Jeg registrerer at intensjonen til jenta som foreslo dette var mottoet «alt blir bra», men med innlegget sitt innrømmer jo fylkesråden at for henne står symbolet for frihet og likeverd, for mange synonymt med Pride og FRI. Det er jo også underlig at de har valgt Prides 6 farger, og ikke 7 farger i en bue som regnbuen normalt fremstilles med.

Det er ganske naivt hvis man tror at mange foreldre ikke velger å ta «moralske valg» for sine små barn, det være seg tro, samvittighet eller demokratiske prinsipper. Alle vil vel det beste for sine barn, og denne definisjonen er det ikke myndighetene som bestemmer.

For å unngå nettopp denne polariseringen burde disse sekkene kasseres, så kan barna når de blir gamle nok til å forstå hva dette innebærer, selv ta et valg om de vil bære dette symbolet (eller for mange bare en regnbue). Det er ikke frihet å bli påtvunget en holdning. Uansett hvor velmenende den er. For mange er dette et grovt overtramp på grunnleggende demokratiske prinsipper.

For undertegnedes del symboliserer Pride-symbolet «Åpen folkekirkes» aksjon for å fjerne bibeltro prester fra kirken, og dermed også mange faste kirkegjengere. Motivasjonen var at kirken skulle bli åpen og inkluderende, men for mange har det motsatte skjedd.

Jeg ser at mange drar frem kortet om mørkemenn. Jeg inviterer de til å ta en prat med disse menn og kvinner, så vil de se at de fleste er både inkluderende og imøtekommende, men som med alle mennesker så finnes det forskjellige personligheter.

Jeg vil tro at de fleste mener at alle mennesker er like mye verdt, om de er skeiv eller straight. En kan allikevel ikke forvente at de skal be Gud om å velsigne hverken det ene eller andre som de tror er synd for Ham. I et land med trosfrihet så må dette respekteres.

Det er underlig at fylkesråden blir sjokkert over hvilke «holdninger» som finnes ute i samfunnet. NRK hadde 11. mai en spørreundersøkelse, hvor 25% av de spurte (da 10092 stemmer) ikke ville ha en regnbue på skolesekken. Som folkevalgt burde kanskje fylkesråden også fremstå som åpen og inkluderende og ta turen ut i samfunnet for å måle temperaturen på befolkningen. Sosiale medier er en dårlig pekepinn på hvordan landet ligger, da det ofte er kun ytterpunktene som kommenterer.

Er det da riktig at fylkeskommunen som representerer Staten, skal forehåndsbestemme et symbol på skolesekken, som udiskutabelt fremstår som politisk ladet og splittende for store deler av befolkningen? Vil vi virkelig ha et slikt samfunn?

Jeg viser for øvrig til menneskerettighet artikkel 19: Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding...