Tunnelen fra sentrun til Langnes, Langnestunnelen er preget av sterk slitasje av veibanen for biltrafikken gjennonm er stor. Foto: Jon Terje Eiterå

Noen ganger er det greit å ha en nabokommune som sørger for at det skjer utvikling i Nord-Troms.Byrådet i Tromsø sagt nei til bompengefinansiering. Det er gledelig for Nord-Troms.

Det er ikke mange månedene siden det ble kjent at det likevel ikke ville bli noen tunnelbygging gjennom Sørkjosfjellet. Da veimilliarder skulle fordeles var det ikke penger til den etterlengtede tunnelen for å unngå en bratt, svingete og ulykkesutsatt strekning.

Det ble nei og det var bare å konstatere at det ikke ville bli noen byggestart denne gangen heller.

Går videre

Det skal aldri være så galt at det ikke er godt for noe. Nå kan det komme penger til tunnelbygging likevel. Byrådet i Tromsø har sagt et rungende og bastant nei til å innføre en bompengeordning. Reaksjonene lot ikke vente på seg. Beskjeden var klar. Uten bompenger blir det ingen vei i denne omgang. Prosjektet i Ramfjord mangler sluttfinansiering og da går utfordringen videre til neste på listen.

Brukes i Troms

500 millioner kroner står ledig. Fylkesråd Terje Olsen vet at det er mange som vil ha kloa i pengene, men nå ser det altså ut til at den ulykkesutsatte veien over fjellet skal erstattes av en tunnel. Fylkesrådet er klar på at pengene skal brukes i Troms.

Sørkjosfjellet står først i fylkeskommunens planer, og Olsen er klar på at han vil jobbe for at pengene skal brukes til tunnel i Nord-Troms.

SI DIN MENING: Viktig med tunnel gjennom Sørkjosfjellet nå?

Godt for regionen

Innkreving av bompenger er en velkjent metode. Myndighetene bidrar med sitt og de veifarende finansierer resten ved hjelp av bompenger. Tromsø ha vært tidlig ute med å innkreve avgift for å få bygge tunneler. Kloke mennesker fant ut at det bompenger ikke var det beste, og valgte i stedet å innføre en bensinavgift.

Det startet med at bilister i byen måtte betale 50 øre mer enn alle andre fordi, det var innført avgift. Nå er avgiften snart en krone, men det hersker innen tvil om at dette eksperimentet var meget vellykket.

Byrådet i Tromsø ha sagt nei til å ilegge bilistene en avgift i form av bompenger. Det er godt nytt for de som kjører på E6 og det er godt nytt for regionen. Når de som styrer Tromsø ikke vil ha pengene - ja, da tar vi pengene og takker og bukker.