Kjøp av bolig er en stor og viktig investering for de fleste av oss, en investering som mange må låne ganske mye til for å få realisert. Heldigvis kan mange skaffe seg egen bolig, men det er også et område som er omfattet av mange utfordringer for både kjøper og selger.

Verken selger eller kjøper er så trygge som de kanskje tror, når de kjøper eller selger bolig. Forbrukerrådet melder om at rundt 40 pst. av boligkjøperne oppdager feil eller mangler etter overtakelsen som de ikke var gjort kjent med under kjøpet, og hvert femte boligsalg ender i konflikt.

Denne situasjonen er en kime til engstelse og bekymringer hos begge parter. De fleste av oss har hørt historier om boligoverdragelser der én ble sittende med store omkostninger fordi mangler ikke var kommunisert på riktig måte eller oppfattet rett. Kjøper og selger er amatører. Dette bidrar til å gjøre kjøp av bolig mer utrygt enn det bør være. Bransjen selv har tatt gode initiativ for å øke tryggheten, og flere aktører mener at det er mulig å forbedre måten dette gjøres på, med forholdsvis enkle grep.

Glad for at Stortinget styrker forbrukernes rettigheter

Stortinget ba Regjeringen i 2015 vurdere tiltak som skule bidra til tryggere boligtransaksjoner for både kjøper og selger og komme tilbake til Stortinget. Da har ikke regjeringen maktet.

Med dette som bakgrunn er jeg glad for at et samlet Storting stiller seg bak forslag som omfatter forsikringsordningene, reklamasjoner, regelverk, tilstandsrapporter, autorisasjonsordning, markedsvurdering og tid ved boligkjøp. I sum vil disse forslagene gjøre boligsalg og kjøp tryggere enn i dag.

Arbeiderpartiet ønsker at konfliktnivået skal ned, og at boligtransaksjoner skal bli tryggere for forbrukeren. Vi mener at det er på høy tid å komme i gang. Regjeringen må nå følge opp.

Hege Haukeland Liadal Foto: Pressefoto