Ikke før har vi fått pusten igjen etter koronapandemien her til lands, så slår klimakrisens alvor inn over oss. Så vidt, før det utenkelige har skjedd, krig i Europa! Og et av våre naboland står ansvarlig!

Det er grusomt og ikke til å fatte. Mange vi kjenner har slektninger som nå er på flukt, eller løfter våpen mot sin nabo. Med dette har vi gått inn i årets fastetid. De 40 dagene fra askeonsdag til påskedag, der vi forbereder oss på det som skal komme. Enda mer lidelse og død. Mange av oss kan trenge en dråpe håp!

Fastetid er håpstid

Hos oss er ikke fastetiden lenger en viktig del av livet slik vi fra gammelt av tenker om den, - kle seg i «sekk og aske», sulte og lide, og vise alle rundt en at en lever nøysomt og «gudfryktig».

Men hvis vi tar inn over oss profeten Jesajas ord om hvordan fasten opprinnelig var tenkt «at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker, at du deler ditt brød med dem som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus, at du sørger for klær når du ser en naken, og ikke svikter dine egne.» kan den løfte oss ut av vår fornemmelse av mørket som omgir oss.

For faste er å være medmenneske. Faste er å se dem som lider nød, som er på flukt, som ikke har fått vaksine mot korona, s om ikke har mat, som ikke har tilgang på rent vann. Midt i alt det som skjer i verden kan vi alle være håpsbærere!

Fastetiden har fortsatt en plass i kirkeåret. I over 50 år har bøssebærere over hele landet gått fra dør til dør og samlet inn penger til mennesker som trenger klær, husrom eller mat. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon gir oss mulighet til sammen å arbeide for en mer rettferdig verden! Det gir en dråpe håp å gjøre noe sammen for andre!

Håp i en dråpe vann

I år har fasteaksjonen tema «Håp i en dråpe vann». Et eksempel på det er prosjektet TRANSFORM i Malawi, der småbønder endrer sine livsvilkår ved å benytte ny dyrkningsteknologi initiert i samarbeidsprosjekt mellom NMBU (Norges Miljø og Biotekniske Universitet), Utviklingsfondet og Kirkens Nødhjelp.

Systemet er genialt enkelt. Plantene får vann dråpevis, og resultatene er flere avlinger i året. Det gir matsikkerhet og inntekter for småbønder, som videre gir positive ringvirkninger for hele lokalsamfunn.

Men Kirkens Nødhjelp er også tilstede i akutte kriser i verden, slik som nå i Ukraina. Kirker og andre lokaler fylles av flyktninger i landene rundt Ukraina. Pengene som samles inn i Norge settes raskt i omløp der de trengs mest, takket være kirkenettverket ACT Alliance.

foto
Olav Øygard, biskop i Nord-Hålogaland bispedømme Foto: Astrid Thue Hanssen

Etter 2 år med alternative innsamlingsformer er det nå mange som tar frem bøssene igjen, og samler inn penger på gater og dører. Noen lager digitale aksjoner. Pengene gir hygieneartikler, mat og nødvendig utstyr til ukrainske flyktninger. Pengene gir såkorn, dryppvanningssystemer og mat på bordet for bønder i Malawi som kjenner klimakrisen på kroppen. Pengene gir smitteverntiltak der koronaen fortsatt truer. Pengene redder liv!

Og når fastetiden er over, skal vi feire påske. Kors og død, og feiringen over at Gud gav sin sønn for at vi mennesker ikke skal gå fortapt. Gud vil liv! Livet seirer over døden!  Gud vil at vi skal være hans hender og føtter her på jorda, lindre nød og bidra der vi kan. Og dermed gjensidig gi hverandre en dråpe håp, både her hjemme og ute i verden.

Til alle dere som skal ut med bøsser, takk for at dere engasjerer dere for andre! Og samtidig utfordrer vi til å ta godt imot bøssebærerne, og gi en god gave til Kirkens Nødhjelp!

Bli med og støtt årets fasteaksjon «Håp i en dråpe vann»

foto
Kjersti Antonette Kvammen, Kirkens Nødhjelp Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp