Statsråd Tonje Brenna skrev nylig om regjeringens forslag til innstramninger for private barnehager. Høyre ønsker også mer åpenhet og transparens om økonomien i de private barnehagene, men jeg må rette opp det feilaktige inntrykket Brenna skaper av den økonomiske situasjonen i barnehagesektoren.

Solberg-regjeringen startet arbeidet med åpenhet og transparens i private barnehagers økonomi og etablerte et nasjonalt økonomisk tilsyn. Samfunnet og barnehagesektoren har vært i stor endring og det er behov for tilpasninger i reguleringen av sektoren. For Høyre er det viktig at vi bidrar til at endringene som gjøres sørger for at pengene går til barn, ikke byråkrati. Da er det viktig at vi sikrer tilstrekkelig informasjon, uten å pålegge barnehagene unødvendige rapporteringer som tar tid og penger vekk fra barna.

Inntrykket om private barnehager har store økonomisk overskudd stemmer ikke. Velferdstjenesteutvalget fra 2021 konkluderte med de ikke fant at private aktører i velferden har såkalt “superprofitt”. I 2020 gikk også én tredjedel av private barnehager med underskudd og i følge Private Barnehagers Landsforening styrter enda flere mot underskudd i 2021.

Regjeringen har kun fremmet noen få forslag til endring i reguleringen av organisasjonsform, låneopptak og meldeplikt, og adresserer dessverre ikke de store gjenstående spørsmålene. Vi vet ikke hvordan regjeringen ønsker at private barnehager skal finansieres, hvordan forutsigbarheten skal bevares og om de vil oppleve en reell likebehandling med de offentlige. Dette skal regjeringen komme tilbake til senere. Det gjør at mange private barnehager ikke tør å investere i nye ansatte, lekeapparater eller oppussing. Disse spørsmålene hadde jeg håpet barnehageeierne skulle få svar på før påskeferien.

Kari-Anne Jønnes Foto: Høyre

Det går over 130 000 barn i private barnehager. Private barnehager sikrer ikke bare at alle barn faktisk får en barnehageplass, de sikrer også et mangfold i barnehagetilbudet. De gjør at foreldre kan velge om barnet sitt skal gå i kunstbarnehage, utebarnehage eller en barnehage med alternativ pedagogisk metode. Noe som også har en verdi.

Høyre har en klar forventning om at regjeringen bidrar til forutsigbarhet i finansieringen for alle barnehager. Norge trenger både offentlige-, ideelle-, små enkeltstående- og kjedebarnehager som skaper god kvalitet og gode forhold for barna.