De siste ukene har TV-bildene med all tydelighet vist krigens sanne ansikt – som har tvunget millioner av mennesker på flukt fra eget hjem og land. Noen av disse flyktningene vil komme til Troms og Finnmark - da må vi være klare til å ta imot dem på en best mulig måte. Gode systemer som fungerer og tett samarbeid vil være avgjørende.

Nav bistår alle som trenger hjelp med å finne arbeid, både flyktninger fra Ukraina og fra andre steder i verden med ulike behov for hjelp til å skaffe seg jobb. I denne situasjonen kan Nav samarbeide med arbeidsgivere om gode løsninger for jobb så snart en er registrert hos Politiet og har fått oppholds- og arbeidstillatelse på plass. Vi anbefaler derfor at alle samarbeider med Nav for å sikre at alt er lagt godt til rette for arbeid og bolig.

NHOs medlemsbedrifter har arbeidsplasser å tilby de ukrainske flyktningene og sted å leve og bo. Bedriftene kan også bidra på andre områder – som å tilby bedriftshelsetjenester, psykiatri, hjemmesykepleie og barnevern.

Erfaringene fra håndteringen av pandemien og flyktningkrisen i 2015 viser at tett samarbeid og koordinering mellom myndigheter og privat næringsliv fungerer svært godt. I urolige tider er det viktig at ressursene finner hverandre, koordinerer og samhandler.

Kristin Røymo Foto: Nav Troms og Finnmark

For å enklest mulig kunne rekruttere arbeidskraft som nettopp har kommet til Norge og sannsynligvis ikke snakker norsk enda, er det viktig å lyse ut ledige stillinger også på engelsk. På denne måten vil bedriftene nå mange flere potensielle arbeidstakere.

På Navs møteplass for alle på arbeidsmarkedet, arbeidsplassen.no, er det nå over 3 500 ledige stillinger i Troms og Finnmark, og NHOs medlemsbedrifter melder om kritisk mangel på kompetent arbeidskraft. Det er nå lavere arbeidsledighet og større etterspørsel etter arbeidskraft enn før koronapandemien, og i vårt fylke er det særlig stor etterspørsel etter personer til helse- og omsorgsyrker, utdanning, reiseliv og transport, samt serviceyrker.

Mangelen på arbeidskraft er en stor utfordring for verdiskapingen i fylket, men dette gir også muligheter til alle som har lyst på en jobb.

Målfrid Baik Foto: Moment Studio

Det er plass til og behov for alle som kan og vil jobbe, og dersom det er behov for opplæring eller tilrettelegging har Nav mange ulike virkemidler i verktøykassen.

Nav Troms og Finnmark og NHO Arktis er enige om at et godt samarbeid mellom det offentlige og private er avgjørende for at vi skal kunne ta godt imot de som kommer til Troms og Finnmark og sørge for god inkludering i lokalsamfunnet og arbeidsliv.

Det er svært positivt at det er så stor vilje og engasjement hos bedriftene i Troms og Finnmark for å gi flyktninger muligheten til å være i jobb og Nav jobber tett opp mot kommunene for å sikre en god start for de som kommer. Noen trenger ro og tid før de kan starte i jobb eller skole, men for de som er klare for å komme i gang med et nytt og trygt liv i Norge vil NHO og Nav legge til rette for det.

Vi har alle latt oss forferde over bildene fra et utbombet Ukraina og en krig som har sendt millioner av mennesker på flukt. Disse trenger gode og trygge omgivelser i tiden som kommer. Nå er det viktig at vi som samfunn tar de imot på en god måte, og det gjør vi best gjennom samarbeid mellom det private og det offentlige