Det manglet ikke på advarsler fra lokalbefolkninga om at den planlagte Pollfjelltunnelen var for kort. Lokalbefolkninga på Furuflaten var klar i sine tilbakemeldinger, men de daværende veimyndighetene valgte å se bort fra disse.

Resultatet vet vi i dag. Bare den siste uka har Pollfjelltunnelen - som altså ble bygget først på 1980-tallet for å sikre trafikantene fra det svært skredutsatte Pollfjellet - vært stengt flere døgn. Tunnelen fungerer altså ikke helt som den skal. Heldigvis skal dette utbedres gjennom nye skredoverbygnigner, men det er altså kostnader samfunnet kunne spart om man hadde tatt advarslene på alvor på slutten av 1970-tallet.

I disse dager er man helt i startgropa for tunnelene som etter planen skal sette en stopper for Kvænangsfjellet som en evig flaskehals - eller skal vi si -kork - på E6. Imidlertid fikk vi en klar advarsel i forrige uke. Brått gikk det ras lengre sør på E6, en skred som antyder at den ene av de to tunnelene kan bli for kort.

De første planene for å «åpne» Kvænangsfjellet på vinteren var tre tunneler. Disse planene var laget av Statens vegvesen, og ble for dyre for myndighetene. De ga heller oppdraget til Nye Veier, som ltså kom opp nye planer. Det er disse man nå jobber etter. De inneholder kun to tunneler, som i tillegg er rundt 400 meter kortere enn de planlagte. Alt for å spare penger.

Sparing er kjekt, men ikke alltid. Når man kjøper ny bil, er det ofte greit å få med en motor på kjøpet. Eller dekk. Holder man fram med sammenligningen, er Nye Veier nå i ferd med å kjøpe en bil som mangler både sikkerhetsbelter og airbag. Det kan til og med være at bremsene er heller dårlig.

Takk og lov signalisere selskapet at de straks og med en gang skal se på forholdene. Kommunikasjonsdirektør Christian Altmann lover at de vil gjøre en vurdering, men da basert på hvor ofte det eventuelt går skred der det kom ned nå.

Bra, men samtidig også foruroligende. De siste årene har vi sett en stadig endring i hvor det går skred. Det forteller at det er lite smart å bruke gamle statistikker for å bygge nye tunneler. Skredsikring bør bygges der det går skred - også der de bare går av og til.