Under siste valgkamp lovde Senterpartiet (Sp) at man skulle få gratis ferge og sist fredag var det en stor dag for de som fikk dette tilbud. Det er mange som reagere på at Sp ikke sier sannheten i denne saken. For å få dette tilbudet, må sambandet ha mindre enn 100 000 passasjer for å være med på denne ordningen.

I tillegg har man hørt i media at prisen på kollektiv transport skal øke med 5%, og det virker som at regjeringen ikke vil snakke om dette.

Følgende spørsmål går til Vedum: Hvorfor snakker ikke Sp noe om økningen på billetten på kollektivtransport når de snakker om gratis ferge?

Det er mange som bor i distrikts-Norge, og der trenger man ett vei løft for å få ut sine produkter.

Sp og Arbeiderpartiet må samarbeide med SV når det gjelder budsjett, og SV ønsker ikke å øke bevilgning til nye vei prosjekter. Og dermed blir det ikke noe av Sp sin vei løft i distrikts-Norge.

Nå er det distrikts-Norge sin tur.