Alle vi som driver næringsvirksomhet her på kysten er avhengig av våre felles naturressurser. Enten vi er fiskere, i fiskeindustri eller fiskeoppdrett. Også underleverandører og politikere er kommet på banen for å melde sine interesser. Naturressursene er grunnlag for at det kan skapes verdier utover det som skapes av arbeid og utstyr; disse verdiene er grunnrenta. I fiske og spesielt havbruk, er denne grunnrenta høy.

I 2019 kom en offentlig utredning NOU 2019:18 om skattlegging av havbruksvirksomhet fra et utvalg nedsatt av finansminister Siv Jensen. Ifølge beregninger basert på flere forskjellige metoder kom det fram til at grunnrenta i havbruk beløp seg til mellom 20 og 25 milliarder (20-25 000 000 000) kroner.

Det er bare olje- og kraftproduksjon som har sammenlignbar inntjening og de er allerede pålagt grunnrenteskatt. Utvalget foreslo en grunnrenteskatt på cirka tredjeparten av grunnrenta i havbruk, det vil si sju milliarder kroner. Heftig lobbyisme fra havbruksnæringa førte til at Solbergregjeringa la forslaget dødt.

Nå er tydeligvis frykten i næringa stor for at ei rødere regjering har større gjennomføringsevne og det «fyres på alle kanoner» for å hindre en skatt på cirka det halve av det utvalget foreslo. Det brukes våpen som en trodde var avleggs, lockoutlignende permitteringer og trusler om stans i investeringer.

Underleverandører, lokalsamfunn og politikere skyves foran som om alle detaljer i skatteforslaget er endelig vedtatt mens det er høringsfrist for å foreslå endringer den 4. januar. Når en i Helgemorgen på NRK den 12.11. hører at NHO-sjef Almlid «er trist» for at forslaget ikke er utredet, og hevder at skatten innføres over natten, er det villedning som minner mest om «trumpisme». Påstanden er vel så langt fra sannheten som det er mulig å komme, når det for tre år siden kom en 230-siders, grundig, offentlig utredning om emnet – med klare anbefalinger. At NHO-lederen ikke kjenner til dette virker usannsynlig.

Steinar Eliassen Foto: Ronald Johansen - iTromsø

Stig Nilsen fra Lerøy fikk i samme program lov å hevde at kontraktmarkedet for laksefilet var dødt, uten at programlederen spør hvordan det kan ha seg at utenlandske marked «dør» på grunn av norske skatteregler. Eneste forklaringen er vel at produsentene øker prisen så mye at kundene ikke vil kjøpe? Lerøy-konsernet har hatt såpass inntjening de senere årene at en skulle tro de kunne tåle et par måneder med noe usikkerhet på en liten andel av sin produksjon.

Men en forundres ikke over at de tyr til denne typen virkemidler når en ser hva konsernet bedriver innen villfisksektoren. Fra trålerne deres, som presumptivt skulle sikre arbeidsplasser og bosetting langs kysten, går det meste av råstoffet via fryseterminaler, uberørt av menneskehånd, til utenlandske markeder. Ta med at denne eksporten av fryst trålråstoff bidrar til å holde aktivitet, inntjening og lønninger i andre villfiskbedrifter nede, siden råstoff er det nesten alle har for lite av.

Skal SP og AP snu sin begredelige utvikling må de leve opp til sine valgløfter og gjøre noe med kvotene til de i særklasse miljøfiendtlige trålerne. De har nå lønnsomhet på linje med havbruk.