Regjeringen ønsker lavere bilavgifter. Opposisjonen foreslår høyere bilavgifter. Når Ivar Odnes fra Senterpartiet kritiserer bilavgiftene er det som å høre pyromanen kritisere brannvesenet. I møte med bilistene er Senterpartiet ingen venn. Odnes og Senterpartiet har foreslått kraftig økning i mange bilrelaterte avgifter. Da FrP og regjeringen foreslo og gjennomførte lavere årsavgifts, så stemte Senterpartiet imot. Da vi foreslo å redusere bompengenivået i over 40 veiprosjekt, så stemte Senterpartiet imot. Sammen med AP/SV/MDG fremmet Senterpartiet derimot forslag om å øke drivstoffavgiftene betydelig, for å gjøre elbiler enda mer konkurransedyktige. Men det er riktig at Senterpartiet snur kappen etter vinden, og nylig foreslo å redusere bensinavgiften med 40 millioner kroner. Det tilsvarer 40 kroner mindre i avgifter pr bensinbil pr år. Men årsavgiften ville vært rundt 400 kr høyere for samme bil. Det er økte utgifter, ikke reduserte utgifter.

Det er mulig Odnes ikke liker høye bilavgifter, men da burde han stemme FrP. Under dagens regjering har samlede bilrelaterte avgifter gått ned. Senterpartiet har stemt mot mange av kuttene. Ja, bensinavgiften ble økt med 19 øre per liter i 2017. Men inntektene gikk fullt og helt til å redusere årsavgift for de samme bilene. Totalt er årsavgiften redusert langt mer enn drivstoffavgiften økte. I tillegg er omregistreringsavgiften betydelig redusert. Nybilavgiftene er redusert – med flere titalls tusen kroner i gjennomsnitt for bensin og dieselbiler. Samtidig bruker det offentlige vesentlig mer penger til veiformål. Da Senterpartiet sist satt i regjering, melket Senterpartiet bilistene for rundt 10 milliarder kroner mer enn det offentlige brukte til veiformål. I dag er det motsatt. Nå bruker vi rundt 10 milliarder kroner mer til veiformål enn bilistene betaler i bilrelaterte avgifter.

Ja, det er kommet nye bomstasjoner, men mange steder er også bomstasjoner forsvunnet. Jeg skulle gjerne sett at FrP fikk gjennomslag for å fjerne enda flere bomstasjoner. Men Senterpartiet hjelper ikke når de stemmer imot regjeringens forslag. Dessverre har regjeringen ikke flertall i Stortinget, så mange av våre forslåtte bomkutt er stoppet av stortingsflertallet. Derfor er det ren og skjær populisme når de samme politikerne etterpå etterlyser bomkutt, som de selv har hindret fra å skje.