Debatten om EØS-avtalen har pågått lenge. Du spør kanskje «hva har EØS gjort for meg?». For norske studenter gjør EØS ganske mye, og alt dette kan vi miste uten avtalen.

Mange har en drøm om å reise til England og studere på Oxford eller Cambridge. Noen vil lære fransk i Paris, eller tysk i Berlin. Andre vil bare gjøre noe helt nytt og flytte til et annet land for å studere.

Som norsk student har mulighetene aldri vært større, og det har aldri vært enklere å være norsk student i utlandet. Retten til å studere i EU er sikret gjennom vårt medlemskap i EØS. Det gir enkel tilgang på europeiske toppuniversiteter, både for utvekslingsopphold og fullt studieløp.

Erasmus+-programmet, EUs utdannings- og utvekslingsprogram, gir norske studenter en unik tilgang på stipender for utvekslingsoppholdet. Programmet er så omfattende at man kan slippe å betale skolepenger, registreringsavgifter eller adgangsavgifter til universitetet.

Hvert år får flere tusen studenter mulighet til å reise på utveksling med støtte fra Erasmus+. I mer enn 30 år har i overkant av ni millioner studenter fått dra til et annet land, tilegnet seg nye erfaringer og opplevelser, og blitt kjent med andre kulturer gjennom utvekslingsopphold fra Erasmus+. Dette får norske studenter ta del i.

Erasmus+ gir gode muligheter til å oppleve Europa. Men utvekslingsprogrammet stopper ikke ved Europas grenser. Det gir også norske studenter mulighet til å gjennomføre utvekslingsopphold i andre land på andre kontinenter. Denne tilgangen får studentene våre på grunn av EØS-avtalen.

Dette gir en unik mulighet til å bygge nettverk og vennskap på tvers av landegrenser. «Erasmus+ generasjonen» er et begrep som kjennetegner mer enn tre generasjoner europeere som har knyttet bånd og skapt et kontaktnettverk på bakgrunn av utvekslingsoppholdet. Dette er bare en av mange fordeler norske studenter får som følge av EØS-avtalen. Resultatet av å melde Norge ut av EØS-avtalen, slik Senterpartiet og SV ønsker, er at norske studenter fratas muligheten til å benytte seg av et av verdens mest populære utvekslingsprogram. De siste årene har antall norske Erasmus+-studenter økt. I toppåret 2016 fikk 2248 nordmenn utvekslingsopphold via Erasmus+, takket være EØS. Vi kan ikke risikere våre studenters utdanningsmuligheter i verden, bare for å tilfredsstille Senterpartiet og SVs manglende interesse for europeiske løsninger og europeisk samarbeid.